Eugenia Perez Vico
Eugenia Perez Vico
Associate senior lecturer at the Department of Business Administration, Lund University
Verifierad e-postadress på fek.lu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Towards a systemic framework for capturing and explaining the effects of academic R&D
S Jacobsson, E Perez Vico
Technology Analysis & Strategic Management 22 (7), 765-787, 2010
442010
The many ways of academic researchers: How is science made useful?
S Jacobsson, EP Vico, H Hellsmark
Science and Public Policy 41 (5), 641-657, 2014
292014
Identifying, explaining and improving the effects of academic R&D: The case of nanotechnology in Sweden
E Perez Vico, S Jacobsson
Science and Public Policy 39 (4), 513-529, 2012
152012
The critical role of informed political direction for advancing technology: The case of Swedish marine energy
J Andersson, EP Vico, L Hammar, BA Sandén
Energy Policy 101, 52-64, 2017
132017
An in-depth study of direct and indirect impacts from the research of a physics professor
E Perez Vico
Science and Public Policy 41 (6), 701-719, 2014
132014
A survey of the Swedish security industry and an innovation system analysis of the Swedish security sensor industry
G Oltander, E Perez Vico
122005
Enacting knowledge exchange: a context dependent and ‘role-based’typology for capturing utility from university research
E Perez Vico, H Hellsmark, M Jacob
Prometheus 33 (1), 3-20, 2015
102015
Knowledge triangle configurations at three Swedish universities
EP Vico, SS Serger, E Wise, M Benner
Форсайт 11 (2 (eng)), 2017
72017
Evaluating the Role of HEIs´ Interaction with Surrounding Society: Developmental Pilot in Sweden 2013-2016
E Wise, S Schwaag-Serger, M Berg, M Landgren, M Benner, E Perez Vico
Vinnova Report 2016 (09), 2016
62016
Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter
E Perez Vico, T Hellström, N Fernqvist, H Hellsmark, S Molnar
VINNOVA, 2014
4*2014
Capturing and explaining the effects of academic research and development-The case of nanotechnology
E Perez Vico
Chalmers University of Technology, 2010
42010
En översikt av forskningen om samverkansformer och deras effekter
E Perez Vico
Studentlitteratur AB, 2018
32018
A resource-and impact-based micro-level conceptualization of collaborative academic work
EP Vico, O Hallonsten
Aslib Journal of Information Management, 2017
32017
The impact of academia on the dynamics of innovation systems: Capturing and explaining utilities from academic R&D
E Perez Vico
Chalmers University of Technology, 2013
32013
How industry collaboration influences research: The case of the Swedish interdisciplinary materials consortia, 1990–2000
E Perez Vico, O Hallonsten
Industry and Higher Education 33 (5), 289-307, 2019
12019
Teknologiska innovationssystem inom energiområdet: En praktisk vägledning till identifiering av systemsvagheter som motiverar särskilda politiska åtaganden
H Hellsmark, A Bergek, T Hellström, U Malmquist, S Jacobsson, F Dolff, ...
http://publications.lib.chalmers.se/publication/218305-teknologiska …, 2014
12014
When Average Joe met the Inexperienced Superstar—a case study of the consequences for a university of a partnership with IKEA
EP Vico
Higher Education, 1-19, 2020
2020
Mångfald och banbrytande förnyelse: En kvalitativ komparativ metod för att studera relationen mellan mångfald i aktörskonstellationer och banbrytande förnyelse i innovationsprojekt
J Gabrielsson, E Perez Vico, D Politis, S Börjesson Herou
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Tillväxtanalys, 2019
2019
Forskardjuren–Hunden, elefanten och räven
E Perez Vico
Santérus förlag, 2019
2019
Samverkan för banbrytande förnyelse: Betydelsen av mångfald för att bryta upp spårbudenhet i innovationsdriven samverkan mellan akademin och externa aktörer
E Perez Vico
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Tillväxtanalys, 2019
2019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20