Poniat Radosław
Poniat Radosław
Verified email at uwb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The patriarchy index: A new measure of gender and generational inequalities in the past
M Szołtysek, S Klüsener, R Poniat, S Gruber
Cross-Cultural Research 51 (3), 228-262, 2017
322017
Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku
R Poniat
Wydawnictwo DiG, 2013
282013
Historical family systems and contemporary developmental outcomes: what is to be gained from the historical census microdata revolution?
M Szołtysek, R Poniat
The History of the Family 23 (3), 466-492, 2018
82018
Wiek opuszczania rodzinnego gospodarstwa domowego w dobie stanisławowskiej w świetle zeznań sądowych
R Poniat
Przeszłość Demograficzna Polski 35, 7–40, 2014
82014
The power of the family: new data reveal the role of the historical family as the instigator of disparate and lasting developmental trajectories
M Szołtysek, R Poniat
World Values Research 10 (1), 1-39, 2018
72018
Age heaping patterns in Mosaic data
M Szołtysek, R Poniat, S Gruber
Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History …, 2018
52018
O metodach pomiaru natężenia epidemii i zaraz w preindustrialnej Europie w demografii historycznej
P Guzowski, C Kuklo, R Poniat
Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe …, 2016
52016
Ludzie luźni w społeczeństwie Rzeczypospolitej szlacheckiej w kontekście badań nad cyklem życia
R Poniat
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 73, 51-77, 2013
52013
Making a place for space: a demographic spatial perspective on living arrangements among the elderly in historical europe
M Szołtysek, B Ogórek, R Poniat, S Gruber
European Journal of Population 36 (1), 85-117, 2020
42020
Family organisation and human capital inequalities in historical Europe: testing the association anew
M Szołtysek, R Poniat, S Klüsener, S Gruber
Cliometrics of the Family, 83-119, 2019
42019
O wykorzystaniu wykresów pudełkowych do prezentacji danych demograficznych i o pożytku z użycia środowiska R z pakietem ggplot2
R Poniat
Przeszłość Demograficzna Polski 34, 103–120, 2014
42014
Miejsce badań kwantytatywnych we współczesnej historiografii polskiej
P Guzowski, R Poniat
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 73, 243-255, 2013
42013
“One size does not fit all”: Spatial nonstationarity in the determinants of elderly residential isolation in historical E urope
M Szołtysek, B Ogórek, R Poniat, S Gruber
Population, Space and Place 25 (6), e2242, 2019
32019
Standardy i jakość życia w historiografii światowej. Przegląd badań i problemów
P Guzowski, R Poniat
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 76, 2016
32016
New Approach to the European Matrimonial Model
R Poniat
Historyka studia metodologiczne, 2015
22015
„Że zaś w wieku cyfr cyframi tylko poprzeć można twierdzenie...”–raz jeszcze o kondycji polskich badań nad historią gospodarczą
P Guzowski, R Poniat
Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych 75, 2015
22015
Zróżnicowanie majątkowe mieszkańców Grodna w 1794 roku
R Poniat
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 32 (1), 83-109, 2015
22015
Internetowe bazy danych w badaniach nad historią społeczno-gospodarczą
P Guzowski, R Poniat
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 72, 2012
22012
O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych
R Poniat
Przeszłość Demograficzna Polski 38 (2), 104-115, 2016
12016
Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku
P Guzowski, R Poniat
Przeszłość Demograficzna Polski 37, 77-93, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20