Mert Aktas
Mert Aktas
Toros Üniversitesi
Verifierad e-postadress på toros.edu.tr
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Cultural tightness–looseness and perceptions of effective leadership
M Aktas, MJ Gelfand, PJ Hanges
Journal of Cross-Cultural Psychology 47 (2), 294-309, 2016
992016
Örgüt kuramları
AS Sargut, Ş Özen, NS Gökşen, F Oğuz, Ç Önder, B Üsdiken, E Yıldırım
İmge Kitabevi Yayınları, 2010
322010
Cultural values and followership style preferences
A Can, M Aktaş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 41, 84-91, 2012
212012
Kültürel değerler ve kişi örgüt-kişi iş uyumu ilişkisi: Kavramsal bir çerçeve
M Aktaş
162011
Moderating effect of idiocentrism and allocentrism on person-organization person-job fit and work attitudes relationship
M Aktaş
Cross Cultural Management, 2014
152014
Cultural values and learning styles: A theoretical framework and implications for management development
M Aktaş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 41, 357-362, 2012
142012
Koşul Bağımlılık Kuramı
M Aktaş, İ Şener
Editör. H. Cenk Sözen ve H. Nejat Basım, Örgüt Kuramları, Beta Yayınları …, 2012
132012
İzleyicilerin Kültürel Değerlerine Göre Liderliğe Duyulan Gereksinme Nasıl Farklılaşır? Kuramsal Bir Çerçev
ASS Mert Aktaş
Amme İdaresi Dergisi 44 (4), 145-163, 2011
13*2011
İzleyicilerin kültürel değerleri ve liderliğe duydukları ihtiyaç
M Aktaş
Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
122010
Yöneticilerin kültürel değerleri ve izleyici davranışı tercihleri
M Aktaş, A Can
Ege Akademik Bakış 12 (2), 239-249, 2012
112012
Algılanan Kişi-Örgüt Uyumu, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi: Bireycilik ve Toplulukçuluğun Biçimleyici Etkisi
M Aktaş
XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 832-834, 2007
82007
İşletme Stratejisi ve Performans Yönetimi İlişkisi: Strateji-Yapı Perspektifi
M Aktaş
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 14 (1), 91-102, 2012
42012
Nejat (Derleyenler)
HC Sözen, H Basım
Mert Aktaş, İrge Şener, Koşul Bağımlılık Kuramı, Örgüt Kuramları, Beta, 2012
22012
The Influence of culture on the strength of HRM systems
M Aktas, E Farndale, MJ Gelfand
Academy of Management Proceedings 2014 (1), 11489, 2014
12014
SANAL LOJİSTİK ORGANİZASYONLAR İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ
Y KORKMAZYÜREK, M AKTAŞ
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 4 (7), 49-71, 2017
2017
Elektronik destek sistemleri için darbe tekrar aralığı modulasyonunun algılanması
MC Aktaş
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
2013
Recognition of stagger pulse repetition interval for electronic support systems
MC Aktaş, AC Gürbüz
2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2012
2012
Yöneticilerin Kültürel Degerleri ve Izleyici Davranisi Tercihleri/Cultural Values and Followership Style Preferences of Managers
M Akta, A Can
Ege Akademik Bakis 12 (2), 239, 2012
2012
Yöneticilerin Kültürel Deðerleri ve Ýzleyici Davranıþı.
M Aktaş, A Can
Ege Academic Review 12 (2), 2012
2012
Yöneticilerin kültürel değerleri ve izleyici davranışı tercihleri
A Can, M Aktaş
2012
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20