Karin Rönnerman
Karin Rönnerman
professor in education, Univerity of Gothenburg
Verifierad e-postadress på gu.se
TitelCiteras avÅr
Aktionsforskning i praktiken: erfarenheter och reflektioner
K Rönnerman, G Tornberg, U Axėn, K Bergström, E Nyberg, Å Söderström, ...
Studentlitteratur, 2004
296*2004
Vad är aktionsforskning? I K. Rönnerman (red.)
K Rönnerman
Aktionsforskning i praktiken–erfarenheter och reflektioner, 13-30, 2004
1412004
Utvecklingsarbete: en grund för lärares lärande
K Rönnerman
Studentlitteratur, 1998
1151998
Perspektiv på skolutveckling
L Folkesson, BL Rosendahl, E Längsjö, K Rönnerman
Studentlitteratur, 2004
952004
Facilitating practitioner research: Developing transformational partnerships
S Groundwater-Smith, J Mitchell, N Mockler, P Ponte, K Ronnerman
Routledge, 2012
852012
Innehåll och innebörd i lärares arbete i förskola och skola
E Gannerud, K Rönnerman
rapport nr.: Göteborg studies in educational sciences 246, 2006
732006
Att växa som pedagog. Utvärdering av ett aktionsforsk-ningsprojekt i förskolan
K Rönnerman
Institutionen för pedagogik och didaktik, 2000
692000
Leading practice development: Voices from the middle
P Grootenboer, C Edwards-Groves, K Rönnerman
Professional Development in Education 41 (3), 508-526, 2015
652015
Generating leading practices through professional learning
C Edwards Groves, K Rönnerman
Professional development in education 39 (1), 122-140, 2013
622013
Handledning av pedagogiskt yrkesverksamma: En utmaning för skolan och högskolan
BL Rosendahl, K Rönnerman
Statens skolverk, 2002
572002
Nurturing praxis: Action research in partnerships between school and university in a Nordic light
K Rönnerman, EM Furu, P Salo
Sense Publishers, 2008
562008
Att fånga lärares arbete: bilder av vardagarbete i förskola och skola
E Gannerud, K Rönnerman
Liber,, 2007
472007
The relation between tools used in action research and the zone of proximal development
AC Wennergren, K Rönnerman
Educational Action Research 14 (4), 547-568, 2006
412006
Action research: Educational tools and the improvement of practice
K Rönnerman
Educational Action Research 11 (1), 9-22, 2003
412003
Kvalitetssäkra förskolan: om utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet
K Holmlund
Studentlitteratur, 1995
401995
Facilitating a culture of relational trust in school-based action research: Recognising the role of middle leaders
C Edwards-Groves, P Grootenboer, K Ronnerman
Educational Action Research 24 (3), 369-386, 2016
392016
Collaborative and action research within education–A Nordic perspective
K Rönnerman, P Salo
Nordic Studies in Education 32 (01), 1-16, 2012
392012
Participant knowledge and the meeting of practitioners and researchers
K Rönnerman
Pedagogy, Culture & Society 13 (3), 291-312, 2005
392005
aktionsforskning–kunskapsproduktion i praktiken
K Rönnerman
om undervisning och lärande, 51, 2011
372011
Facilitating school improvement: the problematic relationship between researchers and practitioners
BL Rosendahl, K Rönnerman
Journal of In-service Education 32 (4), 497-509, 2006
372006
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20