André Reslow
André Reslow
Uppsala University; Sveriges Riksbank; UCFS
Verifierad e-postadress på riksbank.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
En myt att Riksbankens prognoser styrts av modeller
J Lindé, A Reslow
It’s a Myth that the Riksbank’s Forecasts have been Governed by Models …, 2016
82016
Adjusting for information content when comparing forecast performance
MK Andersson, T Aranki, A Reslow
Journal of Forecasting 36 (7), 784-794, 2017
72017
It’s a myth that the Riksbank’s forecasts have been governed by models’
J Lindé, A Reslow
Sveriges Riksbank Economic Review 1, 28-50, 2017
52017
An assessment of the Riksbank’s international forecasts
T Aranki, A Reslow
Economic Commentaries, 2015
52015
Biased Forecasts to Affect Voting Decisions? The Brexit Case
D Cipullo, A Reslow
Uppsala University, 2019
42019
Interest and inflation rates through the lens of the theory of Irving Fisher
M Jonsson, A Reslow
Sveriges Riksbank Economic Review, 5-28, 2015
42015
Do Swedish forecasters properly account for Sweden’s international dependence?
J Lindé, A Reslow
SVERIGES RIKSBANK ECONOMIC REVIEW, 2, 2017
22017
Inefficient use of competitors' forecasts?
A Reslow
Sveriges Riksbank Working Paper Series, 2019
12019
Kommentar på Johan Lönnroths artikel” Brev till den parlamentariska riksbankskommittén”
J Lindé, A Reslow
Ekonomisk Debatt, 74-78, 2018
12018
Tar svenska prognosmakare tillräcklig hänsyn till Sveriges omvärldsberoende?
J Lindé, A Reslow
Penning-och valutapolitik 2, 2017
12017
Ränta och inflation i ljuset av Irving Fisher
M Johnsson, A Reslow
Penningoch valutapolitik 2, 5-28, 2015
12015
Electoral Cycles in Macroeconomic Forecasts
D Cipullo, A Reslow
2020
Withering Cash: Is Sweden ahead of the curve or just special?
H Armelius, CA Claussen, A Reslow
Sveriges Riksbank (Central Bank of Sweden) Working Paper Series, 2020
2020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–13