Följ
Alessandro Altavilla
Alessandro Altavilla
Verifierad e-postadress på york.ac.uk
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Form follows sound: designing interactions from sonic memories
B Caramiaux, A Altavilla, SG Pobiner, A Tanaka
Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing …, 2015
512015
Towards gestural sonic affordances
A Altavilla, B Caramiaux, A Tanaka
432013
Gestural musical affordances
A Tanaka, A Altavilla, N Spowage
Sound and Music Computing, 2012
342012
The quiet walk: sonic memories and mobile cartography
A Altavilla, A Tanaka
Proceedings of the 9th sound and music computing conference, 157-162, 2012
102012
Gestural sound toolkit: Reflections on an interactive design project
B Caramiaux, A Altavilla, J Françoise, F Bevilacqua
International Conference on New Interfaces for Musical Expression, 2022
32022
Designing from listening: embodied experience and sonic interactions
A Altavilla
Goldsmiths, University of London, 2018
22018
Switch, Blend, Aggregate, Divide: Multi-instrumental Configurations and Interaction Dynamics in Garlic Hug
A Altavilla, P Helen
2020
Gestural Musical Affordances
A Altavilla, A Tanaka, N Spowage
Sound and Music Computing conference 2012, 2013
2013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–8