Följ
Magnus Österholm
Magnus Österholm
Associate Professor, Umeå University, Sweden & Professor, Mid Sweden University
Verifierad e-postadress på umu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Characterizing reading comprehension of mathematical texts
M Österholm
Educational Studies in Mathematics 63 (3), 325-346, 2006
1572006
Beliefs: A theoretically unnecessary construct?
M Österholm
Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in …, 2010
612010
Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik
M Österholm
Matematiska institutionen, Linköpings universitet, 2006
58*2006
What is so special about mathematical texts? Analyses of common claims in research literature and of properties of textbooks
M Österholm, E Bergqvist
ZDM - The International Journal on Mathematics Education 45 (5), 751-763, 2013
532013
Do students need to learn how to use their mathematics textbooks? The case of reading comprehension
M Österholm
Nordic Studies in Mathematics Education 13 (3), 53-73, 2008
442008
A reading comprehension perspective on problem solving
M Österholm
Developing and Researching Quality in Mathematics Teaching and Learning …, 2007
382007
Metacognition and reading - criteria for comprehension of mathematics texts
M Österholm
Proceedings 30th Conference of the International Group for the Psychology of …, 2006
302006
Utvärdering av Matematiklyftets resultat: Slutrapport
M Österholm, T Bergqvist, Y Liljekvist, J van Bommel
252016
Läsa matematiska texter: Förståelse och lärande i läsprocessen
M Österholm
Matematiska institutionen, Linköpings universitet, 2004
232004
Uncommon vocabulary in mathematical tasks in relation to demand of reading ability and solution frequency
A Dyrvold, E Bergqvist, M Österholm
Nordisk matematikkdidaktikk 20 (1), 5-31, 2015
222015
A Theoretical Model of the Connection Between the Process of Reading and the Process of Solving Mathematical Tasks
E Bergqvist, M Österholm
Mathematics and mathematics education: Cultural and social dimensions …, 2010
222010
Språkbrukets roll i matematikundervisningen
E Bergqvist, M Österholm
Nämnaren: tidskrift för matematikundervisning 2014 (1), 27-31, 2014
212014
Relating Vocabulary in Mathematical Tasks to Aspects of Reading and Solving
E Bergqvist, A Dyrvold, M Österholm
MADIF 8, The Eighth Mathematics Education Research Seminar, Umeå, January 24 …, 2012
202012
Theories of epistemological beliefs and communication: A unifying attempt
M Österholm
Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the …, 2009
202009
Methodological issues when studying the relationship between reading and solving mathematical tasks
M Österholm, E Bergqvist
Nordic Studies in Mathematics Education 17 (1), 5-30, 2012
132012
Läsförståelsens roll inom matematikutbildning
M Österholm
Matematikdidaktiska frågor - resultat från en forskarskola, 154-165, 2009
132009
What mathematical task properties can cause an unnecessary demand of reading ability?
M Österholm, E Bergqvist
Proceedings of Norma 11, The Sixth Nordic Conference on Mathematics …, 2012
112012
Kan vi separera läsning från matematikämnet?
M Österholm
Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter 14 (3), 18-21, 2009
112009
The role of linguistic features when reading and solving mathematics tasks in different languages
E Bergqvist, F Theens, M Österholm
The Journal of Mathematical Behavior 51, 41-55, 2018
102018
Communicating mathematics or mathematical communication? An analysis of competence frameworks
E Bergqvist, M Österholm
Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the …, 2012
102012
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20