Fabian Maaß
Fabian Maaß
Verifierad e-postadress på uni-konstanz.de
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Subspace search and visualization to make sense of alternative clusterings in high-dimensional data
A Tatu, F Maaß, I Färber, E Bertini, T Schreck, T Seidl, D Keim
2012 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST), 63-72, 2012
1142012
Visual analytics of terrorist activities related to epidemics
E Bertini, J Buchmüller, F Fischer, S Huber, T Lindemeier, F Maaß, ...
2011 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST), 329-330, 2011
112011
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2