Ming Xu
Ming Xu
Verifierad e-postadress på hdr.qut.edu.au
TitelCiteras avÅr
On some variance reduction properties of the reparameterization trick
M Xu, M Quiroz, R Kohn, SA Sisson
arXiv preprint arXiv:1809.10330, 1809
21809
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.