Gustaf Kastberg
Gustaf Kastberg
professor, public administration, University of Gothenburg
Verifierad e-postadress på spa.gu.se
TitelCiteras avÅr
Styrning av hälso-och sjukvård
J Berlin, G Kastberg
Liber, 2011
702011
Activity‐based financing of health care––experiences from Sweden
G Kastberg, S Siverbo
The International journal of health planning and management 22 (1), 25-44, 2007
492007
Kundvalsmodeller. En studie av marknadsskapare och skapade marknader i kommuner och landsting
G Kastberg
452005
Framing shared services: Accounting, control and overflows
G Kastberg
Critical perspectives on accounting 25 (8), 743-756, 2014
342014
Vad vet vi om kundval–en forskningsöversikt
G Kastberg
Sveriges Kommuner och Landsting, 2010
322010
Trust and control in network relations: A study of a public sector setting
G Kastberg
Financial Accountability & Management 32 (1), 33-56, 2016
182016
The role of management accounting and control in making professional organizations horizontal
G Kastberg, S Siverbo
Accounting, Auditing & Accountability Journal 29 (3), 428-451, 2016
172016
The significance of control models: intentional and unintentional effects
B Brorström, B Hallin, G Kastberg
Qualitative health research 14 (7), 889-904, 2004
15*2004
The design and use of management accounting systems in process oriented health care–an explorative study
G Kastberg, S Siverbo
Financial Accountability & Management 29 (3), 246-270, 2013
142013
The blind spots of quasi-market regulators
G Kastberg
Public Organization Review 8 (4), 347-363, 2008
142008
The impossible split? A study of the creation of a market actor
G Kastberg, S Siverbo
International Advances in Economic Research 14 (1), 65-75, 2008
142008
Explaining process orientation failure and success in health care–three case studies
S Hellman, G Kastberg, S Siverbo
Journal of health organization and management 29 (6), 638-653, 2015
102015
Balanced scorecard i teori och praktik; en flerdimensionell styrmodell i hälso-och sjukvården
B Hallin, G Kastberg
92002
Omsorg om marknaden: en studie av hur reglerna på en offentlig marknad skapas och förändras
G Kastberg
Univ., Förvaltningshögsk., 2002
82002
Separation and reconnection episodic organizational arenas in the strategic process
G Kastberg
Journal of Strategy and Management 6 (3), 212-228, 2013
62013
Offentliga marknader-regler och marknadsskapare
G Kastberg
Kommunforskning i Västsverige, 2002
62002
Valfrihet–internationell utblick
G Kastberg
KFi rapport, 2011
52011
Vad vet vi egentligen om kundval
G Kastberg
En kunskapsöversikt, Sveriges kommuner och landsting, 2010
52010
Strategiarbete. En granskning av de underliggande organisatoriska processerna
G Kastberg
[Publisher information missing], 2009
42009
Transforming social sector auditing–they audited more, but scrutinized less
G Kastberg, E Ek Österberg
Financial Accountability & Management 33 (3), 284-298, 2017
32017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20