Cristinel Munteanu
Cristinel Munteanu
Professor, Dr.Habil., PhD in Philology, PhD in Philosophy, Danubius University of Galati
Verified email at univ-danubius.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
De relationibus novellis
T Peucer, C Munteanu, C Bejan
Independenţa Economică, 2008
302008
Sinonimia frazeologică īn limba romānă din perspectiva lingvisticii integrale
C Munteanu
Ed." Independenţa Economică", 2007
162007
Frazeologie romānească: formare şi funcţionare
C Munteanu
Institutul European, 2013
132013
Lingvistica integrală coşeriană: teorie, aplicaţii şi interviuri
C Munteanu
Editura Universităţii" Alexandru Ioan Cuza, 2012
122012
Aberrant Decoding and Its Linguistic Expression (An Attempt to Restore the Original Concept)
C Munteanu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 63, 229-241, 2012
92012
Orientări īn semantica structurală
E Coșeriu, H Geckeler
52016
Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului
C Munteanu
Limba romānă 224 (2), 225-228, 2014
52014
Frazeologie romānească
C Munteanu
Formare și funcționare. Iași: Ed. Institutului European, 2013
52013
Ut poesis linguistica (sau despre relaţia lingviştilor cu discursul repetat)
C Munteanu
Luminiţa Hoarţă Cărăuşu (coordonator), Rezultate şi perspective actuale ale …, 2007
52007
John Dewey şi Eugeniu Coşeriu despre necesitatea exprimării (libere) īn ştiinţă
C Munteanu
Meridian critic 25 (2), 143-148, 2015
42015
Despre caracterul motivat al numelor proprii din opera literară
C Munteanu
Limba Romānă 157 (7-8), 65-80, 2008
42008
Problema terminologiei īn concepţia lingvistică a lui Eugeniu Coşeriu
G MUNTEANU
Īn: An. Univ.„Dunărea de Jos” din Galaţi, Fasc. XXIV, 0
4
On the Importance of Coseriu‘s Three Types of «Linguistic Competence» for the Study of Phraseological Units
C Munteanu
2017), Kompetenz–Funktion–Variation/Competencia–Función–Variación …, 2017
32017
Repeated Discourses and Discourse Traditions. Some Remarks on Charles F. Hocket’s Contribution
C Munteanu
ANADISS 12 (extra), 49-60, 2017
32017
Sur la polygenčse dans la treminologie linguistique: paronymes et homonymes terminologiques
C Moroianu, C Munteanu
RRL 2, 207-220, 2016
32016
John Dewey and Eugenio Coseriu on Creativity and Alterity in Language. Some Common Points
C Munteanu
Limbaje şi Comunicare, Volumul XIII, Iaşi: Casa Editorială Demiurg, 86-100, 2015
32015
Despre o hermeneutică a sensului bazată pe «principiul īncrederii»
C Munteanu
Limba Romānă 228 (6), 51-61, 2014
32014
Din nou despre noematologie: contribuţia lui Nicolae I. Apostolescu
C Munteanu
Limba romānă 227 (5), 78-93, 2014
32014
Despre receptarea romānească a lingvisticii textuale coşeriene
C Munteanu
īn Meridian critic, Analele Universităţii «Ştefan cel Mare» Suceava, Seria …, 2014
32014
O clasificare antică a «stilurilor funcţionale» īn opera lui Diogenes Laertios
C Munteanu
Limba Romānă 200 (1-2), 64-73, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20