Follow
Cristinel Munteanu
Cristinel Munteanu
Professor, Dr.Habil., PhD in Philology, PhD in Philosophy, Danubius University of Galati
Verified email at univ-danubius.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
De relationibus novellis
T Peucer, C Munteanu, C Bejan
Independenţa Economică, 2008
342008
Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale
C Munteanu
Independenţa Economică, 2007
282007
Frazeologie românească: formare şi funcţionare
C Munteanu
Institutul European, 2013
152013
Lingvistica integrală coşeriană: teorie, aplicaţii şi interviuri
C Munteanu
Editura Universităţii" Alexandru Ioan Cuza, 2012
142012
Aberrant Decoding and Its Linguistic Expression (An Attempt to Restore the Original Concept)
C Munteanu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 63, 229-241, 2012
122012
John Dewey şi problema sensului: premise pentru constituirea unei hermeneutici integrale
C Munteanu
Editura Universităţii" Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2019
82019
Eugenio Coseriu on immediacy, distance and discourse traditions
J Kabatek, K Willems, C Munteanu
De Gruyter, 2021
72021
Lingvistica integrală coşeriană
C Munteanu
Teorie, aplicaţii şi, 2012
72012
Problema terminologiei în concepţia lingvistică a lui Eugeniu Coşeriu
G MUNTEANU
În: An. Univ.„Dunărea de Jos” din Galaţi, Fasc. XXIV, 0
7
Munteanu, Cristinel. Tradition and innovation in language and linguistics: a Coserian perspective
V Boček
Linguistica Brunensia 66 (2), 78-80, 2018
62018
Sur la polygenčse dans la terminologie linguistique: paronymes et homonymes terminologiques
C Moroianu, C Munteanu
Editura Academiei Române, 2016
62016
Frazeologie românească
C Munteanu
Formare și funcționare. Iași: Ed. Institutului European, 2013
62013
Ut poesis linguistica (sau despre relaţia lingviştilor cu discursul repetat)
C Munteanu
Luminiţa Hoarţă Cărăuşu (coordonator), Rezultate şi perspective actuale ale …, 2007
62007
Eugenio Coseriu: past, present and future
K Willems, C Munteanu
Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2021
52021
Repeated Discourses and Discourse Traditions. Some Remarks on Charles F. Hocket’s Contribution
C Munteanu
ANADISS 12 (extra), 49-60, 2017
52017
Züge sui generis der rumänischen Komposita des Typs frz.„coupe-papier “
C Munteanu, R Windisch
Romanistisches Jahrbuch 67 (1), 67-102, 2016
52016
Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului
C Munteanu
Limba română 224 (2), 225-228, 2014
52014
Influenţa lui Robin George Collingwood asupra lui Eugenio Coseriu
C Munteanu
Ana Catană-Spenchiu, Ioana Repciuc (editori), Flores Philologiae. Omagiu …, 2013
52013
Lingvistica integrală coșeriană. Teorie, aplicații și interviuri
C Munteanu
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2012
52012
Lingvistica integrală ca organon pentru cercetările privind limbajul
C Munteanu
Limba Română 185 (11-12), 110-123, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20