Gissur Ó Erlingsson
Gissur Ó Erlingsson
Associate/Junior Professor, Centre for Local Government Studies, Linköping University
Verifierad e-postadress på liu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Liberalization without retrenchment: understanding the consensus on Swedish welfare state reforms
A Bergh, GÓ Erlingsson
Scandinavian Political Studies 32 (1), 71-93, 2009
1302009
Den svenska politiken: strukturer, processer och resultat
H Bäck, T Larsson, GÓ Erlingsson
Liber, 2011
127*2011
The Eroding Effect of Corruption on System Support in S weden
J Linde, GÓ Erlingsson
Governance 26 (4), 585-603, 2013
842013
The swedish pirate party and the 2009 european parliament election: Protest or issue voting?
GÓ Erlingsson, M Persson
Politics 31 (3), 121-128, 2011
812011
Public corruption in Swedish municipalities–trouble looming on the horizon?
GÓ Erlingsson, A Bergh, M Sjölin
Local Government Studies 34 (5), 595-608, 2008
712008
Varför bildas nya partier
GÓ Erlingsson
Om kollektivt handlande och partientreprenörer. Lund: Department of …, 2005
71*2005
Politik och förvaltning i svenska kommuner
JW Gissur Erlingsson
Studentlitteratur, 2015
41*2015
Anti-immigrant parties, local presence and electoral success
GÓ Erlingsson, K Loxbo, R Öhrvall
Local government studies 38 (6), 817-839, 2012
402012
The single-issue party thesis and the Sweden Democrats
GÓ Erlingsson, K Vernby, R Öhrvall
Acta Politica 49 (2), 196-216, 2014
372014
Politiska partier
G Erlingsson, A Håkansson, KM Johansson, I Mattsson
Studentlitteratur AB, 2005
362005
More e-government, less street-level bureaucracy? On legitimacy and the human side of public administration
G Jansson, GÓ Erlingsson
Journal of Information Technology & Politics 11 (3), 291-308, 2014
312014
Regional pånyttfödelse: ekonomi, demokrati och identitet i ett Europa under omvandling: en analys av ett forskningsområde
G Erlingsson
Skrifter utgivna vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, 1999
271999
Distrust in utopia? Public perceptions of corruption and political support in Iceland before and after the financial crisis of 2008
GÓ Erlingsson, J Linde, R Öhrvall
Government and Opposition 51 (4), 553-579, 2016
262016
Korruption, maktmissbruk och legitimitet
GÓ Erlingsson, A Bergh, S Andersson, S Mats
Norstedts, 2010
262010
Not so fair after all? Perceptions of procedural fairness and satisfaction with democracy in the nordic welfare states
GÓ Erlingsson, J Linde, R Öhrvall
International Journal of Public Administration 37 (2), 106-119, 2014
25*2014
A clean house?: Studies of Corruption in Sweden
A Bergh, GÓ Erlingsson, M Sjölin, R Öhrvall
Nordic Academic Press, 2016
24*2016
Förvaltningsreformer och korruptionsrisker
GÓ Erlingsson, S Andersson
Norstedts, 2010
242010
Organisationsforandringar och okad kommunal korruption: Existerar ett f samband?
GO ERLINGSSON
232006
Parties in local government: A review
C Copus, G Erlingsson
Representation 48 (2), 235-247, 2012
222012
Partier i kommunpolitiken: en kunskapsöversikt om partier, makt och legitimitet
G Erlingsson
Sveriges kommuner och landsting, 2008
222008
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20