Gustavo Zambonin
Gustavo Zambonin
Verifierad e-postadress på posgrad.ufsc.br - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Tuning the Winternitz hash-based digital signature scheme
LP Perin, G Zambonin, DMB Martins, R Custódio, JE Martina
2018 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 00537-00542, 2018
32018
Handling Vinegar Variables to Shorten Rainbow Key Pairs
G Zambonin, MSP Bittencourt, R Custódio
International Conference on Cryptology in Africa, 391-408, 2019
2019
Otimização de desempenho do esquema de assinatura digital Winternitz
G Zambonin
Universidade Federal de Santa Catarina, 2018
2018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3