Follow
Patrycja Juszczyk
Patrycja Juszczyk
University of Economics in Katowice
Verified email at uekat.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Synkretyzm renty ekonomicznej-perspektywa ekosystemów biznesu
P Juszczyk
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 270-283, 2017
32017
The tourism sector’s development and popularization of sharing economy. The impact on cooperation
D Wójcik, P Klimas, K Czernek-Marszałek, P Juszczyk
Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of …, 2019
22019
Strategia ekosystemu biznesu–relacje czy struktura?
P Juszczyk
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 164-171, 2018
12018
Wykorzystanie koncepcji free revealing w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
P Juszczyk
Handel Wewnętrzny 368 (3/1), 153-162, 2017
12017
Strategia cyfrowa biznesu–kontekst ekosystemu
P Juszczyk
Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu 19, 57-70, 2017
12017
Social Relationships: The Secret Ingredient of Synergistic Venture Cooperation
K Czernek-Marszałek, P Klimas, P Juszczyk, D Wójcik
Bleeding-Edge Entrepreneurship: Digitalization, Blockchains, Space, the …, 2023
2023
The Two-Sided Effect of the Sharing Economy and Its Impacts on Inter-organizational Cooperation in the Tourism Sector
P Klimas, K Czernek-Marszałek, D Wójcik, P Juszczyk
Networks in International Business: Managing Cooperatives, Franchises and …, 2023
2023
Sektor kultury w ujęciu koncepcji smart. Kontekst pandemii COVID-19
D Wójcik, P Juszczyk
Przegląd Organizacji, 13-19, 2022
2022
Wzorce zachowań koopetycyjnych organizacji hybrydowych w sektorze kultury
P Juszczyk
Organizacja hybrydowa w teorii i praktyce, 65-77, 2022
2022
Koopetycja w perspektywie synoptycznej i inkrementalnej. Kontekst sektora kultury
P Juszczyk, D Wójcik
Przegląd Organizacji, 12-18, 2021
2021
Coopetition in Synoptic and Incremental Approaches: Context of the Cultural Sector
P Juszczyk, D Wójcik
Przegląd Organizacji, 12-18, 2021
2021
Relacje społeczne w koopetycji muzeów
P Juszczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021
2021
Współpraca w sektorze turystycznym a ograniczanie rozwoju sektora. Kontekst gospodarki współdzielenia
P Klimas, D Wójcik, K Czernek-Marszałek, P Juszczyk
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 69-82, 2019
2019
Zaufanie jako determinanta współpracy w instytucjach kultury
P Juszczyk, D Wójcik
Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych i …, 2019
2019
Kreowanie i apropriacja wartości w ekosystemach biznesu – ujęcie koncepcyjne
P Juszczyk
Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw – uwarunkowania …, 2019
2019
Tworzenie wartości poprzez współtworzenie doświadczeń w świetle sieciowych modeli biznesu
P Juszczyk
Studia Ekonomiczne, 230-243, 2018
2018
Tworzenie wartości w sieciowych modelach biznesu
D Wójcik, P Juszczyk
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (zeszyt 6, część 2), 225-239, 2018
2018
Koncepcja free revealing w kulturze innowacyjnej przedsiębiorstw
P Juszczyk
Organizacja w sieci relacji, 186 – 198, 2017
2017
SYNKRETYZM RENTY EKONOMICZNEJ-PERSPEKTYWA EKOSYSTEMÓW BIZNESU
P Juszczyk
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19