Olle Hage
Olle Hage
Verifierad e-postadress på ltu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Norms and economic motivation in household recycling: Empirical evidence from Sweden
O Hage, P Söderholm, C Berglund
Resources, Conservation and Recycling 53 (3), 155-165, 2009
3032009
An econometric analysis of regional differences in household waste collection: the case of plastic packaging waste in Sweden
O Hage, P Söderholm
Waste management 28 (10), 1720-1731, 2008
1602008
What motivates households recycling behaviour in recycling schemes of different maturity? Lessons from Lithuania and Sweden
J Miliute-Plepiene, O Hage, A Plepys, A Reipas
Resources, Conservation and Recycling 113, 40-52, 2016
1052016
The Swedish producer responsibility for paper packaging: an effective waste management policy?
O Hage
Resources, Conservation and Recycling 51 (2), 314-344, 2007
432007
Household plastic waste collection in Swedish municipalities: A spatial-econometric approach
O Hage, K Sandberg, P Söderholm, C Berglund
European Association of Environmental and Resource Economists Annual …, 2008
292008
The regional heterogeneity of household recycling: A spatial-econometric analysis of Swedish plastic packing waste
O Hage, K Sandberg, P Söderholm, C Berglund
Letters in Spatial and Resource Sciences 11 (3), 245-267, 2018
242018
The economics of household packaging waste: norms, effectiveness and policy design
O Hage
Luleå tekniska universitet, 2008
92008
Evaluating the Swedish producer responsibility for packaging materials: policy design and outcome
O Hage
Luleå tekniska universitet, 2004
52004
An Econometric Analysis of Regional Differences in Household Waste Collection: The Case of Plastic Packaging in Sweden
O Hage, P Söderholm
SHARP Working Papers, 2006
32006
Kursdesign för lärande: Hur vi motiverar studenter att arbeta hårt med rätt saker under hela kursen, individuellt och i grupp
O Hage
NU 2014: 08/10/2014-10/10/2014, 210, 2014
2014
Household recycling and the influence of norms and convenience
C Berglund, O Hage, P Söderholm
Environmental Policy and Household Behaviour: Sustainability and Everyday …, 2010
2010
Viktbaserad renhållningstaxa som styrmedel
O Hage, L Dahlén, A Lagerkvist
Avfall Sverige utveckling, 2009
2009
An econometric analysis of regional differences in household waste collection: the case of plastic packaging in Sweden
P Söderholm, O Hage
SHARP Research Program, 2006
2006
Producentansvar för pappersförpackningar: ett effektivt politiskt styrmedel för rationella materialflöden?
O Hage
PLANs forsknings-och tillämpningskonferens: 28/08/2003-29/08/2003, 95-112, 2003
2003
Household recycling and the
C Berglund, O Hage
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–15