Fengshi Niu
Fengshi Niu
Verifierad e-postadress på berkeley.edu
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Kernel Density Estimation for Undirected Dyadic Data
BS Graham, F Niu, JL Powell
arXiv preprint arXiv:1907.13630, 2019
32019
Payment Platforms and Pricing: When Does a'One Price Rule'Help Consumers?
C Liu, F Niu, A White
Available at SSRN 3313895, 2019
12019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2