Max Lyles
Max Lyles
Associate Professor, University of Gothenburg
Verifierad e-postadress på law.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
A call for scientific purity: Axel Hägerström's critique of legal science
M Lyles
Institutet för rättshistorisk forskning (The Ohlin Foundation for Legal History), 2006
112006
Rättshistoria, några tankar om innehåll och former
M Lyles
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, 2007
22007
Rättshistoria: ett ämne i tiden
A Gunnerstad, M Lyles, R Nordquist
Peterson, Claes, 2007
22007
Martin Sunnqvist, Konstitutionellt kritiskt dömande (akad.avh. 2013)
M Lyles
Historisk tidskrift 137, 154-155, 2017
2017
Sedvanas omvandling till lag och rätt: HD och sedvanerätten 1859-1886
M Lyles
Iustus förlag, 2011
2011
Ekonomisk kris, avtalsfrihet och avbetalningsköpets födelse
M Lyles
Iustus förlag, 2011
2011
Tradition, conviction and necessity: an attempt at a traditionalist interpretation of the Uppsala School's Theory of legal doctrine (with respect to the legacy of the …
M Lyles
Rättsvetenskapligt seminarium anordnat av Institutet för Rättshistorisk …, 2011
2011
" Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem"(d. 1, 3, 17)
M Lyles
Scandinavian Studies in Law 48, 177, 2005
2005
Uppsalaskolans kritik av den ologiska, overkliga och metafysiska rättsvetenskapen
M Lyles
Institutet för rättshistorisk forskning, 2001
2001
Sedvanas omvandling till lag och rätt.
M Lyles
Gratis Open Access
M Lyles
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–11