Nils Gustafsson
Nils Gustafsson
senior lecturer in strategic communication, Lund university
Verifierad e-postadress på isk.lu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The subtle nature of Facebook politics: Swedish social network site users and political participation
N Gustafsson
New Media & Society 14 (7), 1111-1127, 2012
2552012
Mainstreaming the alternative: The changing media practices of protest movements
T Askanius, N Gustafsson
Interface: a journal for and about social movements 2 (2), 23-41, 2010
69*2010
This Time It's Personal: Social Networks, Viral Politics and Identity Management
N Gustafsson
Daniel Riha & Anna Maj, 35, 2009
362009
Leetocracy: Political participation, social network sites and inequality
N Gustafsson
Lund University, 2013
312013
Ungas politiska deltagande. Nya former och aktivitet genom sociala medier?
E Bäck, H Bäck, N Gustafsson
Regeringskansliet/2014 års Demokratiutredning, 2015
25*2015
Leetocracy: Networked political activism or the continuation of elitism in competitive democracy
Y Breindl, N Gustafsson
na, 2011
232011
Sociala medier och politiskt engagemang
N Gustafsson, L Höglund
Göteborgs Universitet, 2011
20*2011
Lycksalighetens ö
S Holmberg, L Weibull, H Oscarsson, B Rothstein, M Bauhr, YN Bretzer, ...
Göteborg, 2011
132011
The populist allure of social media activism: Individualized charismatic authority
N Gustafsson, N Weinryb
Organization 27 (3), 431-440, 2020
112020
A social safety net? Rejection sensitivity and political opinion sharing among young people in social media
EA Bäck, H Bäck, A Fredén, N Gustafsson
New Media & Society 21 (2), 298-316, 2019
112019
Traditionella och virtuella fokusgrupper
N Gustafsson
Studentlitteratur AB, 2014
102014
Are social networks reducing inequality in political participation?
N Gustafsson
Lunds universitet. Institutionen för strategisk kommunikation, 2014
72014
Pedagogisk utbildning för högskolans lärare. Slutrapport från pilotprojektet vid Lunds universitet
B Lörstad, Å Lindberg-Sand, B Gran, N Gustafsson, I Järnefelt, ...
Lunds universitet, 2005
6*2005
Political participation, social network sites and inequality
N Gustafsson
Lund University: Faculty of Social Sciences, Department of Political Science, 2013
52013
Using circumventing media to counteract authoritarian regimes
M Faraon, S Atashi, M Kaipainen, N Gustafsson
IADIS Multi conferece on cumputer science and informaiton systems, Rome …, 2011
52011
Virtual mobilisation? Linking on-line and off-line political participation among Swedish Facebook users: Courtesy and irritation
N Gustafsson, M Wahlström
XV NOPSA Conference, Tromsö, Norway, 5-7, 2008
52008
Ungas politiska (icke-) deltagande på sociala medier–hellre offline?
E Fjellman, N Gustafsson, M Rosén Sundström
Sociologisk forskning 55 (2-3), 293-316, 2018
42018
The prevalence and durability of emotional enthusiasm: connective action and charismatic authority in the 2015 European refugee crisis
N Gustafsson, N Weinryb
ECPR-European Consortium for Political Research, Oslo, 2017, 2017
42017
Greater Copenhagen och mindre Öresund?
J Falkheimer, N Gustafsson
SOM-institutet, Göteborgs universitet, 2017
42017
Leetocracy. Networked Political Activism and the Continuation of Elitism in Competitive Democracy
N Gustafsson, Y Breindl
Nexus. New Intersections in Internet Research, 2010
42010
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20