Yann Dubois
Yann Dubois
AI Resident, Facebook AI
Verifierad e-postadress på fb.com - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Convolutional Conditional Neural Processes
J Gordon, WP Bruinsma, AYK Foong, J Requeima, Y Dubois, RE Turner
arXiv preprint arXiv:1910.13556, 2019
72019
Location Attention for Extrapolation to Longer Sequences
Y Dubois, G Dagan, D Hupkes, E Bruni
arXiv preprint arXiv:1911.03872, 2019
22019
Meta-Learning Stationary Stochastic Process Prediction with Convolutional Neural Processes
AYK Foong, WP Bruinsma, J Gordon, Y Dubois, J Requeima, RE Turner
arXiv preprint arXiv:2007.01332, 2020
2020
Conditional Neural Processes for Semi-Supervised Learning
Y Dubois, RE Turner
Understanding Disentangling in VAE
Y Dubois, A Kastanos, D Lines, B Melman
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–5