Ola Pilerot
Ola Pilerot
Associate professor (Docent), PhD in Library and Information Science, University of Borås
Verifierad e-postadress på hb.se - Startsida
TitelCiteras avÅr
Information sharing as a means to reach collective understanding: A study of design scholars' information practices
O Pilerot, L Limberg
Journal of Documentation 67 (2), 312-333, 2011
722011
LIS research on information sharing activities–people, places, or information
O Pilerot
Journal of Documentation 68 (4), 559-581, 2012
442012
The concept of information literacy in policy-making texts: an imperialistic project?
O Pilerot, J Lindberg
Library Trends 60 (2), 338-360, 2011
332011
A practice theoretical exploration of information sharing and trust in a dispersed community of design scholars
O Pilerot
Professor TD Wilson, 2013
222013
Making design researchers' information sharing visible through material objects
O Pilerot
Journal of the Association for Information Science and Technology 65 (10 …, 2014
152014
Information literacy: An overview
O Pilerot
Digital literacies for learning, 80-88, 2006
132006
Connections between research and practice in the information literacy narrative: A mapping of the literature and some propositions
O Pilerot
Journal of Librarianship and Information Science 48 (4), 313-321, 2016
122016
A practice-based exploration of the enactment of information literacy among PhD students in an interdisciplinary research field
O Pilerot
Journal of Documentation 72 (3), 414-434, 2016
102016
Design researchers' information sharing: the enactment of a discipline
O Pilerot
University of Borås, 2014
102014
The remaking of fractured landscapes: supporting refugees in transition (SpiRiT)
A Lloyd, O Pilerot, F Hultgren
Information research 22 (3), 2017
82017
The many faces of practice theory in library and information studies.
O Pilerot, B Hammarfelt, C Moring
Information Research 22 (1), 2017
82017
Högskolestudenters informationskompetens
O Pilerot
Carlsson bokförlag, 2009
82009
Är informationskompetens överförbar?
O Pilerot, J Hedman
BTJ Förlag, 2009
82009
Skriva och referera: en studie av designingenjörsstudenters och sjuksköterskestudenters informationsanvändning i samband med uppsatsskrivande.
O Pilerot
Magisteruppsats, 2007
82007
Vad vi talar om när vi talar om informations-kompetens
O Pilerot
Tidskrift för dokumentation 57 (4), 141-147, 2002
72002
Från forskning till praktik: om att använda resultat från forskning om informationssökning i undervisning i informationssökning
O Pilerot
Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks-och informationsvetenskap, 2007
62007
Information literacy education for PhD-students-a case study
O Pilerot
Revy 27 (7), 19-22, 2004
62004
Information literacy at a distance-collaboration between a university library and two public libraries
O Pilerot
Second International Conference on Information and IT Literacy. Glasgow …, 2003
62003
Högskolelärares uppfattning av informationskunnighet: en fenomenografisk studie
K Johannesson, O Pilerot
Svensk biblioteksforskning 12 (3-4), 2000
52000
Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända
O Pilerot, F Hultgren
Länsbibliotek Uppsala, 2017
42017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20