Följ
Ola Pilerot
Ola Pilerot
Professor, PhD in Library and Information Science, University of Borås
Verifierad e-postadress på hb.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Information sharing as a means to reach collective understanding: A study of design scholars' information practices
O Pilerot, L Limberg
Journal of Documentation 67 (2), 312-333, 2011
1142011
LIS research on information sharing activities–people, places, or information
O Pilerot
Journal of Documentation, 2012
902012
The concept of information literacy in policy-making texts: an imperialistic project?
O Pilerot, J Lindberg
Library Trends 60 (2), 338-360, 2011
592011
The remaking of fractured landscapes: Supporting refugees in transition (SpiRiT)
A Lloyd, O Pilerot, F Hultgren
Information research 22 (3), 2017
552017
The many faces of practice theory in library and information studies
O Pilerot, B Hammarfelt, C Moring
University of Borås, 2017
412017
A practice theoretical exploration of information sharing and trust in a dispersed community of design scholars
O Pilerot
Professor TD Wilson, 2013
382013
A practice-based exploration of the enactment of information literacy among PhD students in an interdisciplinary research field
O Pilerot
Journal of Documentation, 2016
362016
Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända
O Pilerot, F Hultgren
Länsbibliotek Uppsala, 2017
302017
Connections between research and practice in the information literacy narrative: A mapping of the literature and some propositions
O Pilerot
Journal of Librarianship and Information Science 48 (4), 313-321, 2016
302016
Making design researchers' information sharing visible through material objects
O Pilerot
Journal of the Association for Information Science and Technology 65 (10 …, 2014
292014
Design researchers' information sharing: the enactment of a discipline
O Pilerot
University of Borås, 2014
212014
Information sharing in the field of design research.
O Pilerot
Information Research: An International Electronic Journal 20 (1), n1, 2015
202015
Information literacy: An overview
O Pilerot
Digital literacies for learning, 80-88, 2006
182006
Inside the library: Academic librarians’ knowing in practice
O Pilerot, J Lindberg
Journal of Librarianship and Information Science 50 (3), 254-263, 2018
172018
“Sen går jag hem när det stänger”: En studie av nyanländas biblioteksanvändning
O Pilerot, J Lindberg
Länsbibliotek Uppsala, 2018
132018
The practice of public library-work for newly arrived immigrants
O Pilerot
University of Borås, 2018
92018
Är informationskompetens överförbar?
O Pilerot, J Hedman
BTJ Förlag, 2009
92009
Högskolestudenters informationskompetens. I J. Hedman & A. Lundh (red.)
O Pilerot
Informationskompetenser: Om lärande i informationspraktiker och …, 2009
82009
Skriva och referera: en studie av designingenjörsstudenters och sjuksköterskestudenters informationsanvändning i samband med uppsatsskrivande.
O Pilerot
Magisteruppsats, 2007
82007
Vad vi talar om när vi talar om informations-kompetens
O Pilerot
Tidskrift för dokumentation 57 (4), 141-147, 2002
82002
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20