Mohammad Hasan Yeganegi
Mohammad Hasan Yeganegi
Master of Science
Verifierad e-postadress på email.kntu.ac.ir
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Robust Humanoid Locomotion Using Trajectory Optimization and Sample-Efficient Learning*
MH Yeganegi, M Khadiv, SAA Moosavian, JJ Zhu, A Del Prete, L Righetti
2019 IEEE-RAS 19th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2019
52019
Robust walking based on MPC with viability-based feasibility guarantees
MH Yeganegi, M Khadiv, A Del Prete, SAA Moosavian, L Righetti
arXiv preprint arXiv:2010.04514, 2020
32020
Trajectory Optimization for Robust Humanoid Locomotion with Sample-Efficient Learning
M Khadiv, MH Yeganegi, SAA Moosavian, JJ Zhu, L Righetti
arXiv preprint arXiv:1906.03684, 2019
2019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3