Följ
Fredrik Hartwig
Fredrik Hartwig
Senior Lecturer in Accounting, University of Gävle
Verifierad e-postadress på hig.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
What determines the use of capital budgeting methods?: Evidence from Swedish listed companies
SO Daunfeldt, F Hartwig
Journal of Finance and Economics 2 (4), 101-112, 2014
962014
The use of capital budgeting and cost of capital estimation methods in Swedish-listed companies
F Hartwig
Journal of Applied Business Research (JABR) 28 (6), 1451-1476, 2012
362012
Redovisningsteorins grunder
F Hartwig
Studentlitteratur AB, 2018
302018
Accounting and auditing of sustainability: Sustainable Indicator Accounting (SIA)
A Fagerström, F Hartwig, G Cunningham
Sustainability: The Journal of Record 10 (1), 45-52, 2017
282017
Swedish and Dutch listed companies’ compliance with IAS 36 paragraph 134
F Hartwig
International Journal of Disclosure and Governance 12, 78-105, 2015
232015
Do audited firms have a lower cost of debt?
A Huq, F Hartwig, N Rudholm
International Journal of Disclosure and Governance, 2022
202022
Preparers’ and non-preparers’ lobbying on the proposed prohibition of goodwill amortisation in ED3 ‘business combinations’
F Hartwig
The Finnish Journal of Business Economics 63 (3-4), 30-60, 2012
142012
Sustainability accounting for externalities
F Hartwig, J Kågström, A Fagerström
Sustainability: The Journal of Record 12 (3), 158-162, 2019
102019
Redovisning av hållbart förädlingsvärde
A Fagerström, F Hartwig, P Lindberg
Balans: tidskrift för redovisning och revision, 1-4, 2016
72016
Corporate sustainability and financial performance: A hybrid literature review
ABMF Rahi, J Johansson, M Blomkvist, F Hartwig
Corporate Social Responsibility and Environmental Management 31 (2), 801-815, 2024
62024
Four papers on top management's capital budgeting and accounting choices in practice
F Hartwig
Företagsekonomiska institutionen, 2012
52012
Så kan företagens redovisning och styrsystem underlätta implementeringen av hållbarhetsstrategier
A Fagerström, F Hartwig
Balans: tidskrift för redovisning och revision, 1-4, 2017
42017
The relation between auditing and accounting timeliness in Swedish private firms
F Hartwig, E Hansson, L Nielsen, P Sörqvist
Journal of Financial Regulation and Compliance, 2023
32023
Free to choose: do voluntary audit reforms increase employment growth?
AM Huq, SO Daunfeldt, F Hartwig, N Rudholm
International Journal of the Economics of Business 28 (1), 163-178, 2021
32021
Accounting for a Sustainable Use of Resources and Capital Maintenance: A Value-added Approach
A Fagerström, F Hartwig
The International Journal of Sustainability in Economic, Social and Cultural …, 2016
32016
Reflektioner kring hållbarhetsredovisnings-postulat och syftet med hållbarhetsredovisning
A Fagerström, F Hartwig
Balans: tidskrift för redovisning och revision, 1-4, 2016
32016
Från hållbarhetsrapportering och bestyrkande till hållbarhetsredovisning och revision
A Fagerström, F Hartwig
Balans: tidskrift för redovisning och revision 8 (2), 1-4, 2016
22016
Averaging bias in firm acquisition processes
F Hartwig, M Landström, P Sörqvist
Journal of Behavioral and Experimental Economics 96, 1-8, 2022
12022
A New and Extended Balance Sheet for Sustainable Business
A Fagerström, F Hartwig, JC Mutiganda
Sustainability and Climate Change 14 (5), 282-287, 2021
12021
Räkenskapsanalys: Grunder för bedömning av företag och bostadsrättsföreningar
P Lindberg, A Hedman, F Hartwig
Liber, 2021
12021
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20