Följ
Fredrik Hartwig
Fredrik Hartwig
Senior Lecturer in Accounting, University of Gävle
Verifierad e-postadress på hig.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
What determines the use of capital budgeting methods?: Evidence from Swedish listed companies
SO Daunfeldt, F Hartwig
Journal of Finance and Economics 2 (4), 101-112, 2014
852014
The use of capital budgeting and cost of capital estimation methods in Swedish-listed companies
F Hartwig
Journal of Applied Business Research (JABR) 28 (6), 1451-1476, 2012
342012
Redovisningsteorins grunder
F Hartwig
Studentlitteratur AB, 2018
232018
Swedish and Dutch listed companies’ compliance with IAS 36 paragraph 134
F Hartwig
International Journal of Disclosure and Governance 12, 78-105, 2015
232015
Accounting and auditing of sustainability: Sustainable Indicator Accounting (SIA)
A Fagerström, F Hartwig, G Cunningham
Sustainability: The Journal of Record 10 (1), 45-52, 2017
222017
Preparers’ and non-preparers’ lobbying on the proposed prohibition of goodwill amortisation in ED3 ‘business combinations’
F Hartwig
The Finnish Journal of Business Economics 63 (3-4), 30-60, 2012
142012
Do audited firms have a lower cost of debt?
A Huq, F Hartwig, N Rudholm
International Journal of Disclosure and Governance, 2022
132022
Sustainability accounting for externalities
F Hartwig, J Kågström, A Fagerström
Sustainability: The Journal of Record 12 (3), 158-162, 2019
72019
Redovisning av hållbart förädlingsvärde
A Fagerström, F Hartwig, P Lindberg
Balans: tidskrift för redovisning och revision, 1-4, 2016
72016
Så kan företagens redovisning och styrsystem underlätta implementeringen av hållbarhetsstrategier
A Fagerström, F Hartwig
Balans: tidskrift för redovisning och revision, 1-4, 2017
42017
Four papers on top management's capital budgeting and accounting choices in practice
F Hartwig
Företagsekonomiska institutionen, 2012
42012
Reflektioner kring hållbarhetsredovisnings-postulat och syftet med hållbarhetsredovisning
A Fagerström, F Hartwig
Balans: tidskrift för redovisning och revision, 1-4, 2016
32016
Free to choose: Do voluntary audit reforms increase employment growth?
AM Huq, SO Daunfeldt, F Hartwig, N Rudholm
International Journal of the Economics of Business 28 (1), 163-178, 2021
22021
Accounting for a Sustainable Use of Resources and Capital Maintenance: A Value-added Approach
A Fagerström, F Hartwig
The International Journal of Sustainability in Economic, Social and Cultural …, 2016
22016
Från hållbarhetsrapportering och bestyrkande till hållbarhetsredovisning och revision
A Fagerström, F Hartwig
Balans: tidskrift för redovisning och revision 8 (2), 1-4, 2016
22016
Räkenskapsanalys: Grunder för bedömning av företag och bostadsrättsföreningar
P Lindberg, A Hedman, F Hartwig
Liber, 2021
12021
Redovisning av externaliteter-några reflektioner
F Hartwig, A Fagerström, J Kågström
Balans: tidskrift för redovisning och revision 3, 25-28, 2018
12018
Redovisningsmanipulation och kopplingen mellan redovisning och beskattning
P Lindberg, F Hartwig
Iustus förlag, 2018
12018
Betydelsen av internt genererat kapital för en långsiktigt hållbar företagstillväxt
SO Daunfeldt, Å Grek, F Hartwig, N Rudholm
Tillväxtanalys, 2017
12017
Koncernredovisningens grunder
F Hartwig
Studentlitteratur AB, 2023
2023
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20