Giulia Denevi
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Learning-to-learn stochastic gradient descent with biased regularization
G Denevi, C Ciliberto, R Grazzi, M Pontil
arXiv preprint arXiv:1903.10399, 2019
192019
Learning to learn around a common mean
G Denevi, C Ciliberto, D Stamos, M Pontil
Advances in Neural Information Processing Systems, 10169-10179, 2018
162018
Incremental learning-to-learn with statistical guarantees
G Denevi, C Ciliberto, D Stamos, M Pontil
arXiv preprint arXiv:1803.08089, 2018
152018
Online-Within-Online Meta-Learning
G Denevi, D Stamos, C Ciliberto, M Pontil
Advances in Neural Information Processing Systems, 13110-13120, 2019
52019
Online Parameter-Free Learning of Multiple Low Variance Tasks
G Denevi, D Stamos, M Pontil
arXiv preprint arXiv:2007.05732, 2020
2020
Iterative algorithms for a non-linear inverse problem in atmospheric lidar
G Denevi, S Garbarino, A Sorrentino
Inverse Problems 33 (8), 085010, 2017
2017
Berhu Penalty for Matrix and Tensor Estimation
G Denevi, M Donini, M Pontil
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–7