Rikke Anker Jensen
Rikke Anker Jensen
Okänd anknytning
Verifierad e-postadress på bio.ku.dk
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Prediction of the distribution of Arctic‐nesting pink‐footed geese under a warmer climate scenario
RA Jensen, J Madsen, M O'CONNELL, MS Wisz, H Tømmervik, F Mehlum
Global Change Biology 14 (1), 1-10, 2008
1082008
Prioritizing refuge sites for migratory geese to alleviate conflicts with agriculture
RA Jensen, MS Wisz, J Madsen
Biological Conservation 141 (7), 1806-1818, 2008
622008
Age differences in life stories and neuroticism mediate age differences in subjective well‐being
RAA Jensen, D Kirkegaard Thomsen, M O'Connor, MY Mehlsen
Applied Cognitive Psychology 34 (1), 3-15, 2020
92020
Predicting the distribution of Tawny Owl (Strix aluco) at the scale of individual territories in Denmark
RA Jensen, P Sunde, G Nachman
Journal of ornithology 153 (3), 677-689, 2012
62012
Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008. Gåseregistreringer og en evaluering av miljøtilskuddsordningen
I Tombre, PI Nicolaisen, PI Ødegaard, J Madsen, J Hansen
Norsk institutt for naturforskning, 2009
42009
Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007
IM Tombre, J Madsen, PI Nicolaisen, MS Wisz, RA Jensen, PI Ødegaard, ...
En evaluering av miljøtilskuddsordningen, forslag til friarealer og noen …, 2008
42008
Kortnebbgjess i Nord-Trøndelag våren 2006. Registreringer i kommunene Steinkjer Inderøy, Verdal og Levanger
PI Nicolaisen, I Tombre, PI Ødegaard, J Madsen, F Hansen, RA Jensen
NINA rapport, 2007
42007
Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007. En evaluering av miljøtilskuddsordningen, forslag til friarealer og noen betraktninger omkring bestandsstørrelsen
I Tombre, J Madsen, PI Nicolaisen, MS Wisz, RA Jensen, PI Ødegaard, ...
NINA rapport, 2008
22008
Dictogloss i undervisningen
A Pedersen, R Jensen
I Sprogforum 30, 2004
12004
Osteopathic Treatment of Patients Suffering from Chronic Non-specific Low Back Pain: A Dose-response Pilot Study
E Glomsrød, S Larsen, R Jensen
International Journal of Clinical Pharmacology & Pharmacotherapy 2016, 2016
2016
Age effects in the application of nonadaptive cognitive emotion regulation strategies and their association with psychological health
MS Lyby, RAA Jensen, DK Thomsen, MY Mehlsen
74th Annual Scientific Meeting of the American Psychosomatic Society, 2016
2016
Incorporating Dynamic Processes in Species Distribution Modeling: a case study of the Tawny Owl (Strix aluco)
RA Jensen
Faculty of Science, University of Copenhagen, 2012
2012
Climate change: Impacts on nitrate leaching from Danish agriculture
P Mejlhede, R Jensen, R Grant, HE Andersen
Beyond Kyoto-Addressing the challenges of climate change, 2009
2009
Modellering af kvælstofudvaskning i fem overvågningsoplande med rodzonemodellen Daisy: Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III-midtvejsevaluering
LE Pedersen, R Jensen, PM Andersen, R Grant
2008
Tommervik, H and Mehlums, F (2008) Prediction of the distribution of Arctic nesting pink footed geese under a warmer climate scenario. Global‐‐Change Biology, 14 (1). pp. 1-10 …
RA Jensen, J Madsen, M O'Connell, M Wisz
2007
Københavns universitets almanak: skriv-og rejse-kalender for det år efter Kristi fødsel 1995 som er 3. år efter skudår; Copenhagen University almanac: writing and traveling …
H RAGN JENSEN
1994
Publication metadata
RAA Jensen, DK Thomsen, M O’Connor, M Mehlsen
Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag
SU Søreng, E Eythórsson
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–18