Följ
Guangsheng Bao
Guangsheng Bao
Westlake University
Verifierad e-postadress på westlake.edu.cn
Titel
Citeras av
Citeras av
År
What Have We Achieved on Text Summarization?
D Huang, L Cui, S Yang, G Bao, K Wang, J Xie, Y Zhang
EMNLP 2020, 2020
492020
G-Transformer for Document-level Machine Translation
G Bao, Y Zhang, Z Teng, B Chen, W Luo
ACL 2021, 2021
212021
Contextualized rewriting for text summarization
G Bao, Y Zhang
AAAI 2021, 2021
82021
A General Contextualized Rewriting Framework for Text Summarization
G Bao, Y Zhang
Submission to TASLP, 2022
2022
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4