Följ
Gun-Britt Wärvik
Gun-Britt Wärvik
Okänd anknytning
Verifierad e-postadress på ped.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Marketisation of adult education: Principals as business leaders, standardised teachers and responsibilised students
A Fejes, C Runesdotter, GB Wärvik
International Journal of lifelong education 35 (6), 664-681, 2016
652016
School lockdown? Comparative analyses of responses to the COVID-19 pandemic in European countries
S Lindblad, GB Wärvik, I Berndtsson, EB Jodal, A Lindqvist, ...
European Educational Research Journal 20 (5), 564-583, 2021
512021
The reconfiguration of adult education VET teachers: Tensions amongst organisational imperatives, vocational ideals and the needs of students
GB Wärvik
International Journal of Training Research 11 (2), 122-134, 2013
372013
Swedish adult education in transition? Implications of the work first principle
E Andersson, GB Wärvik
Journal of Adult and Continuing Education 18 (1), 90-103, 2012
302012
Formation of apprenticeships in the Swedish education system: Different stakeholder perspectives
I Andersson, GB Wärvik, PO Thång
International Journal for Research in Vocational Education and Training 2 (1 …, 2015
292015
Integration of learning for refugee and migrant students: VET teachers’ practices through practice theory lens
S Choy, GB Wärvik
Journal of Vocational Education & Training 71 (1), 87-107, 2019
212019
Integration of vocational education and training Experiences
S Choy, GB Wärvik, V Lindberg
Cham: Springer, 2018
212018
In education we trust: on handling the COVID-19 Pandemic in the Swedish welfare state
S Lindblad, A Lindqvist, C Runesdotter, GB Wärvik
Zeitschrift Fur Erziehungswissenschaft 24 (2), 503, 2021
192021
European nurses' life and work under restructuring
J Houtsonen, GB Wärvik
Sense Publishers, 2009
152009
Ambitioner att förändra och artefakters verkan. Gränsskapande och stabiliserande praktiker på produktionsgolvet
GB Wärvik
152004
Teaching as pedagogical praxis
S Kemmis, C Edwards-Groves, R Jakhelln, S Choy, GB Wärvik, ...
Pedagogy, education, and praxis in critical times, 85-116, 2020
142020
Conditions for learning from perspective of labour workers in connection with “the new work order”
G Wärvik, PO Thång
Paper at the 3rd International Conference of Researching Work and Learning, 2003
142003
Integration between school and work: Changes and challenges in the Swedish VET 1970–2011
GB Wärvik, V Lindberg
Integration of vocational education and training experiences: Purposes …, 2018
132018
Women’s vocational education 1890–1990 in Finland and Sweden: the example of vocational home economics education
Å Broberg, V Lindberg, GB Wärvik
Journal of Vocational Education & Training 73 (2), 217-233, 2021
82021
Considerations for the integration of students’ experiences
S Choy, GB Wärvik, V Lindberg
Integration of vocational education and training experiences: Purposes …, 2018
82018
Vad är ett yrkesämne
V Lindberg, GB Wärvik
Ingår i A. Fejes, V. Lindberg & GB. Wärvik (red.), Yrkesdidaktikens mångfald …, 2017
82017
Kunskapslyftet på folkhögskola: deltagarnas motiv för studier och för valet av folkhögskola samt deras syn på undervisningen
E Andersson, M Larson, GB Wärvik
Folkbildningsrådet, 2000
72000
North-South collaboration: On the making of a center for comparative education and policy studies at Addis Ababa University
AK Haybano, A Haley, S Lindblad, GB Wärvik
Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 5 (3), 36-52, 2021
62021
Samverkan mellan skolan och det lokala arbetslivet inom gymnasial lärlingsutbildning–organisatoriska och didaktiska modeller
I Berglund, K Lumsden Wass, GB Wärvik
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet …, 2016
62016
Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande
S Ehlers, GB Wärvik, A Larson, T Geiger
Nordisk ministerråd, 2012
62012
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20