Följ
Josef Taalbi
Josef Taalbi
Verifierad e-postadress på ekh.lu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
What drives innovation? Evidence from economic history
J Taalbi
Research Policy 46 (8), 1437-1453, 2017
1212017
Origins and pathways of innovation in the third industrial revolution
J Taalbi
Industrial and Corporate Change 28 (5), 1125-1148, 2019
46*2019
Innovation as Creative Response. Determinants of innovation in the Swedish manufacturing industry, 1970-2007
J Taalbi
Department of Economic History, Lund University, 2014
33*2014
Development blocks in innovation networks
J Taalbi
Journal of Evolutionary Economics 27 (3), 461-501, 2017
23*2017
SWINNO: a database of Swedish innovations, 1970-2007
K Sjöö, J Taalbi, A Kander, J Ljungberg
Univ., Department of Economic History, 2014
212014
Evolution and structure of technological systems-An innovation output network
J Taalbi
Research Policy 49 (8), 104010, 2020
192020
Innovation trends and industrial renewal in Finland and Sweden 1970–2013
A Kander, J Taalbi, J Oksanen, K Sjöö, N Rilla
Scandinavian Economic History Review 67 (1), 47-70, 2019
132019
The role of energy infrastructure in shaping early adoption of electric and gasoline cars
J Taalbi, H Nielsen
Nature Energy 6 (10), 970-976, 2021
92021
Innovation in the long run: Perspectives on technological transitions in Sweden 1908–2016
J Taalbi
Environmental Innovation and Societal Transitions 40 (7), 222-248, 2021
52021
Development blocks and structural analysis
J Taalbi
Structural Analysis and the Process of Economic Development. Routledge, 56-77, 2016
42016
Dynamic recombinant relatedness and its role for regional innovation
M Martynovich, J Taalbi
European Planning Studies, 2022
2*2022
What Determines Unemployment in the Long Run? Band Spectrum Regression on Ten Countries 1913-2016
E Hegelund, J Taalbi
SSRN papers, 2022
2*2022
Lägre skatter, färre personal, större behov – om skatterna, kommunernas resurser och medborgarnas behov
S Sandro, J Taalbi
Arena idé, Stockholm., 2014
22014
Arbetslöshet, arbetsmarknadsinstitutioner och investeringsmönster
J Taalbi
Lund Papers in Economic History 107, 2007
22007
Innovations and economic growth in the Swedish engineering industry, 1914–2013
J Taalbi, J Ljungberg
11th Conference of the European Historical Economics Society, Pisa, Italy, 2015
12015
Full sysselsättning och ekonomisk politik
T Johansson, J Taalbi
Nya värderingar, nytt samhälle, 53-80, 2010
12010
Vad gör Danmark som inte Sverige gör? – En komparativ studie av arbetslöshet, investeringar och arbetsmarknadsinstitutioner i Sverige och Danmark (1976-2005)
J Taalbi
12007
Technological systems and development blocks
J Taalbi
Elgar Encyclopedia on the Economics of Knowledge and Innovation, 2022
2022
Creative response in economic history
J Taalbi
Elgar Encyclopedia on the Economics of Knowledge and Innovation, 2022
2022
Linking innovations and patents-a machine learning assisted method
M Johansson, J Nyqvist, J Taalbi
Available at SSRN 4127194, 2022
2022
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20