Josef Taalbi
Josef Taalbi
Verifierad e-postadress på ekh.lu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
What drives innovation? Evidence from economic history
J Taalbi
Research Policy 46 (8), 1437-1453, 2017
932017
Innovation as Creative Response. Determinants of Innovation in the Swedish manufacturing industry, 1970-2007
J Taalbi
Lund University, 2014
34*2014
Origins and pathways of innovation in the third industrial revolution
J Taalbi
Industrial and Corporate Change 28 (5), 1125-1148, 2019
29*2019
SWINNO: a database of Swedish innovations, 1970-2007
K Sjöö, J Taalbi, A Kander, J Ljungberg
232014
Development blocks in innovation networks
J Taalbi
Journal of evolutionary economics 27 (3), 461-501, 2017
19*2017
Innovation trends and industrial renewal in Finland and Sweden 1970–2013
A Kander, J Taalbi, J Oksanen, K Sjöö, N Rilla
Scandinavian Economic History Review 67 (1), 47-70, 2019
92019
Evolution and structure of technological systems-An innovation output network
J Taalbi
Research Policy 49 (8), 104010, 2020
82020
Development blocks and structural analysis
J Taalbi
Structural Analysis and the Process of Economic Development, 56-77, 2016
42016
Lägre skatter, färre personal, större behov – om skatterna, kommunernas resurser och medborgarnas behov
S Sandro, J Taalbi
Arena idé, Stockholm., 2014
22014
Vad gör Danmark som inte Sverige gör? – En komparativ studie av arbetslöshet, investeringar och arbetsmarknadsinstitutioner i Sverige och Danmark (1976-2005)
J Taalbi
22007
What determines unemployment in the long run? Band spectrum regression on ten countries 1913-2016
E Hegelund, J Taalbi
12019
Innovations and economic growth in the Swedish engineering industry, 1914–2013
J Taalbi, J Ljungberg
11th Conference of the European Historical Economics Society, Pisa, Italy, 2015
12015
Full sysselsättning och ekonomisk politik
T Johansson, J Taalbi
Nya värderingar, nytt samhälle, 53-80, 2010
12010
The role of energy infrastructure in shaping early adoption of electric and gasoline cars
J Taalbi, H Nielsen
Nature Energy, 1-7, 2021
2021
Innovation in the long run: Perspectives on technological transitions in Sweden 1908–2016
J Taalbi
Environmental Innovation and Societal Transitions 40 (7), 222-248, 2021
2021
Related variety, recombinant knowledge and regional innovation. Evidence for Sweden, 1991-2010
M Martynovich, J Taalbi
Papers in evolutionary economic geography 20 (15), 2020
2020
Innovation waves and technological transitions: Sweden, 1909-2016
J Taalbi
2019
Regionala innovationsmönster.: Nya perspektiv från en innovationsdatabas för svensk tillverkningsindustri och IT-tjänster. 1970-2013
J Taalbi, L Karlsson
Region Skåne, 2018
2018
Realistisk ekonomisk teori?
J Taalbi
Fronesis, 143-160, 2016
2016
Technology in economics-function, process or recipe?
J Taalbi
Nordiska doktrinhistoriska mötet, 2016
2016
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20