Ulrika Holmberg
Ulrika Holmberg
Senior lecturer in marketing, researcher at Centre for Consumption Research & Centre for Retailing
Verifierad e-postadress på gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Konsumtionsrapporten 2018
JM Roos, U Holmberg, L Hansson, TM Karlsson, P Kristensson
Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2018
28*2018
Nöjd och trogen kund? Konsumenters lojalitet mot dagligvarubutiker
U Holmberg
Konsumenters lojalitet mot dagligvarubutiker, 2004
212004
Travel modes in grocery shopping
J Hagberg, U Holmberg
International Journal of Retail & Distribution Management, 2017
162017
Konsumenters köp av ekologisk mat-En forskningsöversikt.
U Holmberg, Å Steingrimsdottir, Hulda och Svensson
Göteborg: Centrum för konsumtionsvetenskap., 2007
142007
Konsumera mera
U Holmberg, JM Roos
Sören Holmberg & Lennart Weibull (red), Nordiskt ljus., 2010
11*2010
Corporate Governance in Sweden-A Literature Review
P Adolfsson, U Holmberg, U Ask, S Jönsson
101999
Young consumer identity in a restrictive school environment—Addictive substances, symbolic goods and consumer skills
M Autio, J Lähteenmaa, U Holmberg, J Kujala
Children and Youth Services Review 68, 100-106, 2016
92016
Lycksalighetens ö
S Holmberg, L Weibull, H Oscarsson, B Rothstein, M Bauhr, YN Bretzer, ...
Göteborg, 2011
92011
Customers' Perceptions of Service in Retailing.
U Holmberg, G Nilsson, R Mårtenson, E Ossiansson
The 6th World Conference on Research in the Distributive Trades, Haag …, 1991
81991
Bicycles, cyclists and loads: a comparative analysis of cycling practices in Gothenburg and Toulouse
F Cochoy, J Hagberg, D Normark, H Ducourant, U Holmberg, C Calvignac
Applied Mobilities 4 (1), 1-25, 2019
62019
Konsumtionsrapporten 2008
U Holmberg
Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, 2007
52007
Why has the level of household energy consumption stopped increasing in Norway–and how can we bring about a decrease?
C Aall
Making Sense of Consumption. Göteborg: University of Gothenburg, 2013
42013
Personlighetstyper och köpvanor
JM Roos, U Holmberg
Annika Bergström, Lennart Weibull & Henrik Oscarsson (red), Framtidens …, 2012
42012
Konsumtionsrapporten-konsumtionen 2005
U Holmberg
Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, 2007
42007
Nedslag i konsumtionskulturen
U Holmberg, M Petersson, M Brodin, M Gianneschi
Holmberg, Sören; Weibull, Lennart (red), Svensk höst. Trettiofyra kapitel om …, 2009
22009
Mobilapplikationer inom dagligvaruhandeln: Konsumtionens medialisering genom nya digitala tjänster
A Berndt, U Holmberg, H Jafari, B Hartmann, M Ots
Handelsrådet, 2017
12017
Nordic Retail Research-Emerging diversity
J Hagberg, U Holmberg, M Sundström, L Walter
BAS Publishers, 2012
12012
Lobbying, konsensus och egenintresse. Användarrepresentanters upplevelser av standardiseringsprocessen
JM Roos, J Wenzer, U Holmberg
Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, 2012
12012
Nordic retail research: An introduction
J Hagberg, U Holmberg, M Sundström, L Walter
Hagberg, Johan; Holmberg, Ulrika; Sundström, Malin; Walter, Lars (eds …, 2012
1*2012
Faithful and Satisfied? Consumers' Loyalty to Grocery Stores
U Holmberg
ACR European Advances, 2005
12005
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20