Följ
Ulrika Holmberg
Ulrika Holmberg
Senior lecturer in marketing, researcher at Centre for Consumption Research & Centre for Retailing
Verifierad e-postadress på gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Konsumtionsrapporten 2018
JM Roos, U Holmberg, L Hansson, TM Karlsson, P Kristensson
Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2018
642018
Travel modes in grocery shopping
J Hagberg, U Holmberg
International Journal of Retail & Distribution Management 45 (9), 991-1010, 2017
462017
Young consumer identity in a restrictive school environment—Addictive substances, symbolic goods and consumer skills
M Autio, J Lähteenmaa, U Holmberg, J Kujala
Children and youth services review 68, 100-106, 2016
232016
Nöjd och trogen kund? Konsumenters lojalitet mot dagligvarubutiker
U Holmberg
Konsumenters lojalitet mot dagligvarubutiker, 2004
22*2004
Sociodemography, geography, and personality as determinants of car driving and use of public transportation
JM Roos, F Sprei, U Holmberg
Behavioral Sciences 10 (6), 93, 2020
172020
Konsumenters köp av ekologisk mat-En forskningsöversikt.
U Holmberg, Å Steingrimsdottir, Hulda och Svensson
Göteborg: Centrum för konsumtionsvetenskap., 2007
142007
Reorganising grocery shopping practices–the case of elderly consumers
L Hansson, U Holmberg, A Post
The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research 32 (4 …, 2022
132022
Lycksalighetens ö
S Holmberg, W Lennart, H Oscarsson
Göteborg, 2011
122011
Konsumera mera
U Holmberg, JM Roos
Sören Holmberg & Lennart Weibull (red), Nordiskt ljus., 2010
11*2010
Corporate Governance in Sweden-A Literature Review
P Adolfsson, U Holmberg, U Ask, S Jönsson
111999
Bicycles, cyclists and loads: a comparative analysis of cycling practices in Gothenburg and Toulouse
F Cochoy, J Hagberg, D Normark, H Ducourant, U Holmberg, C Calvignac
Applied Mobilities, 2017
102017
Fjärrvärmens affärsmodeller
B Rydén, H Sköldberg, D Stridsman, A Göransson, T Sahlin, A Sandoff, ...
Svensk Fjärrvärme, Stockholm, 2013
92013
Customers' Perceptions of Service in Retailing.
U Holmberg, G Nilsson, R Mårtenson, E Ossiansson
The 6th World Conference on Research in the Distributive Trades, Haag …, 1991
81991
Konsumtionsrapporten 2008
U Holmberg
Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, 2007
62007
Personlighetstyper och köpvanor
JM Roos, U Holmberg
Annika Bergström, Lennart Weibull & Henrik Oscarsson (red), Framtidens …, 2012
52012
Konsumtionsrapporten-konsumtionen 2005
U Holmberg
Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, 2007
52007
Traits and transports: The effects of personality on the choice of urban transport modes
JM Roos, F Sprei, U Holmberg
Applied Sciences 12 (3), 1467, 2022
42022
Marknadsföringsforskning om konsumenter och konsumtion
KM Ekström, U Holmberg, E Ossiansson
4*2007
Nedslag i konsumtionskulturen
U Holmberg, M Petersson, M Brodin, M Gianneschi
Holmberg, Sören; Weibull, Lennart (red), Svensk höst. Trettiofyra kapitel om …, 2009
32009
Konsumtionsrapporten 2021
U Holmberg
Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2021
22021
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20