David Kleist
David Kleist
Associate professor, Gothenburg University
Verifierad e-postadress på law.gu.se - Startsida
TitelCiteras avÅr
Methods for elimination of double taxation under double tax treaties–with particular reference to the application of double tax treaties in Sweden
D Kleist
122012
Någraytterligara kommentarer angåendeförhållandetmellamskatteavtalenoch intern rätt
D Kleist
Skattenytt (11) 708, 14, 2008
102008
Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt–ordningen återställd?
D Kleist
Skattenytt, 2011
72011
Ett multilateralt instrument för att genomföra ändringar i skatteavtal
D Kleist
Skattenytt (10) 713, 729, 2016
62016
A Multilateral Instrument for Implementing Changes to Double Tax Treaties: Problems and Prospects
D Kleist
Intertax 44 (11), 823-830, 2016
62016
Rättskällor: En introduktion i kritiskt tänkande
C Ramberg, A Besher, L Carlson, A Croon, C Granmar, D Kleist, ...
52018
Beskattning av verksamhet i enkelt bolag
D Kleist
SN, 2006
42006
Informationsplikt för skatterådgivare
D Kleist
Skattenytt 2018 (7-8), 519-540, 2018
32018
NSFR Seminar 2014–National Report for Sweden
D Kleist
Nordic Tax Journal 2014 (2), 215-227, 2014
32014
Beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelser: En skatterättslig vägledning för köpare och säljare av företag
O Henkow, D Kleist
Norstedts Juridik AB, 2014
32014
First Swedish Case on Beneficial Owner
D Kleist
Intertax 41 (3), 159-163, 2013
32013
The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS—Some Thoughts on Complexity and Uncertainty
D Kleist
Nordic Tax Journal 2018 (1), 31-48, 2018
22018
Inkomstallokering mellan ägare och bolag
D Kleist
Skattenytt 2016 (Akademisk årsskrift), 3-52, 2016
22016
Implementation of the New Anti-Avoidance Provisions of the Parent-Subsidiary Directive (2011/96) into Swedish Law
D Kleist
European Taxation 56 (5), 204-210, 2016
22016
Tala är silver, tiga är guld: Om muntlig förhandling i förvaltningsmål, särskilt i skattemål
D Kleist, S Wejedal
Förvaltningsrättslig Tidskrift 2013 (4), 345-375, 2013
22013
Begreppet beneficial owner och dess relevans i svensk skatterätt
D Kleist
Svensk Skattetidning 2013 (1), 34-59, 2013
22013
En skatterättslig analys av trust-institutet
D Kleist
Skattenytt 2014 (Akademisk årsskrift), 3-37, 2014
12014
Sweden: trusts and foreign foundations in Swedish tax law
D Kleist
Trusts & Trustees 17 (6), 622-629, 2011
12011
Treaty Entitlement of Tax Exempt Entities
D Kleist
Intertax 36 (6), 262-267, 2008
12008
Skattebefriade subjekts möjligheter att åberopa dubbelbeskattningsavtal
D Kleist
Skattenytt, 2007
12007
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20