Åsa Bäckström
Åsa Bäckström
Associate Professor, Sport sciences
Verifierad e-postadress på gih.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Multisensory emplaced learning: Resituating situated learning in a moving world
V Fors, Å Bäckström, S Pink
Mind, Culture, and Activity 20 (2), 170-183, 2013
982013
Spår: Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet
Å Bäckström
HLS förlag, 2005
74*2005
Gender manoeuvring in Swedish skateboarding: Negotiations of femininities and the hierarchical gender structure
Å Bäckström
Young 21 (1), 29-53, 2013
582013
Knowing and teaching kinaesthetic experience in skateboarding: An example of sensory emplacement
Å Bäckström
Sport, Education and Society 19 (6), 752-772, 2014
432014
Visuella metoder
V Fors, Å Bäckström
Studentlitteratur AB, 2015
362015
Anti-doping and legitimacy: an international survey of elite athletes’ perceptions
A Efverström, N Ahmadi, D Hoff, Å Bäckström
International journal of sport policy and politics 8 (3), 491-514, 2016
282016
Contexts and conditions for a level playing field: Elite athletes’ perspectives on anti-doping in practice
A Efverström, Å Bäckström, N Ahmadi, D Hoff
Performance enhancement & health 5 (2), 77-85, 2016
212016
Skateboarding beyond the limits of gender? Strategic interventions in Sweden
Å Bäckström, K Nairn
Leisure Studies 37 (4), 424-439, 2018
112018
I. INTRODUCTI CN by
B Carlsson
111988
Imagining and making material encounters: Skateboarding, emplacement, and spatial desire
Å Bäckström, AL Sand
Journal of Sport and Social Issues 43 (2), 122-142, 2019
102019
Skateboarding: radical and romantic physical use of urban architecture
Å Bäckström
Inter: A European Cultural Studies: Conference in Sweden 11-13 June 2007 …, 2007
92007
Limitations and duties: elite athletes’ perceptions of compliance with anti-doping rules
A Qvarfordt, N Ahmadi, Å Bäckström, D Hoff
Sport in Society, 1-20, 2019
62019
Sinnligt kunnande och lärande [Sensual knowledge and learning]
Å Bäckström
Kulturstudier, kropp och idrott.[Cultural studies, body and sport]. Lund …, 2011
62011
Perspektiv på Sport Management
PG Fahlström, Å Bäckström
SISU Idrottsböcker, 2004
42004
Coola idoler och hjälpsamma förebilder
Å Bäckström, F Isakson
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning 23 (1), 35-39, 2014
32014
Nutida etnografi
L Gemzöe, H Ganetz, E Bjurström, M Gustavsson, L Kaijser, K Lövgren, ...
Tvärvetenskapliga reflektioner från mediekonsumtionens flyktiga fält, 2004
32004
Nätverk för ungdomskulturforskning. Verksamhet 1987-1998
Å Bäckström, J Fornäs, M Forsman, H Ganetz, A Sörbom
JMK, Stockholms universitet, 1998
31998
From fighting the bad to protecting the good: Legitimation strategies in WADA’s athlete guides
A Qvarfordt, D Hoff, Å Bäckström, N Ahmadi
Performance Enhancement & Health 7 (1-2), 100147, 2019
22019
Sport management. Del 1: Idrottens organisationer i en svensk kontext
Å Bäckström, K Book, B Carlsson, PG Fahlström
SISU idrottsböcker, 2018
12018
Different socities, different conditions: Lessons from anti-doping in elite-sport on a global level
A Efverström, Å Bäckström
International Network for Doping Research (INDR), 24th and 25th of August …, 2017
12017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20