Åsa Bäckström
Åsa Bäckström
Associate Professor, Sport sciences
Verifierad e-postadress på gih.se - Startsida
TitelCiteras avÅr
Spår: Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet
Å Bäckström
HLS förlag, 2005
69*2005
Multisensory emplaced learning: Resituating situated learning in a moving world
V Fors, Å Bäckström, S Pink
Mind, Culture, and Activity 20 (2), 170-183, 2013
662013
Gender manoeuvring in Swedish skateboarding: Negotiations of femininities and the hierarchical gender structure
Å Bäckström
Young 21 (1), 29-53, 2013
392013
Knowing and teaching kinaesthetic experience in skateboarding: An example of sensory emplacement
Å Bäckström
Sport, Education and Society 19 (6), 752-772, 2014
252014
Visuella metoder
V Fors, Å Bäckström
Studentlitteratur AB, 2015
232015
Anti-doping and legitimacy: an international survey of elite athletes’ perceptions
A Efverström, N Ahmadi, D Hoff, Å Bäckström
International journal of sport policy and politics 8 (3), 491-514, 2016
192016
Contexts and conditions for a level playing field: Elite athletes’ perspectives on anti-doping in practice
A Efverström, Å Bäckström, N Ahmadi, D Hoff
Performance enhancement & health 5 (2), 77-85, 2016
112016
I. INTRODUCTI CN by
B Carlsson
101988
Skateboarding: radical and romantic physical use of urban architecture
Å Bäckström
Inter: A European Cultural Studies: Conference in Sweden 11-13 June 2007 …, 2007
92007
Sinnligt kunnande och lärande [Sensual knowledge and learning]
Å Bäckström
Kulturstudier, kropp och idrott.[Cultural studies, body and sport]. Lund …, 2011
52011
Perspektiv på Sport Management
PG Fahlström, Å Bäckström
SISU Idrottsböcker, 2004
42004
Skateboarding beyond the limits of gender? Strategic interventions in Sweden
Å Bäckström, K Nairn
Leisure Studies 37 (4), 424-439, 2018
32018
Nutida etnografi
L Gemzöe, H Ganetz, E Bjurström, M Gustavsson, L Kaijser, K Lövgren, ...
Tvärvetenskapliga reflektioner från mediekonsumtionens flyktiga fält, 2004
32004
Nätverk för ungdomskulturforskning. Verksamhet 1987-1998
Å Bäckström, J Fornäs, M Forsman, H Ganetz, A Sörbom
JMK, Stockholms universitet, 1998
31998
Coola idoler och hjälpsamma förebilder
Å Bäckström, F Isakson
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning 23 (1), 35-39, 2014
22014
Imagining and Making Material Encounters: Skateboarding, Emplacement, and Spatial Desire
Å Bäckström, AL Sand
Journal of Sport and Social Issues 43 (2), 122-142, 2019
12019
Sport management: Idrottens organisationer i en svensk kontext. Del 1
Å Bäckström, K Book, B Carlsson, PG Fahlström
SISU idrottsböcker, 2018
12018
Knowing and teaching explosiveness in skateboarding: Remembrance and expressions of kinaesthetic experience
Å Bäckström
Nordic Research Network in Digital Visuality (NNDV) workshop, Kista Tower …, 2011
12011
Att platsa som skateboardåkare: Om affektivt lärande i sinnliga rum
Å Bäckström
Linköping University Electronic Press, 2009
12009
Fostran och friheten.: Om skateboardkulturens informella skolning
Å Bäckström
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 45-49, 2007
12007
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20