Hans Hasselbladh
Hans Hasselbladh
Verifierad e-postadress på oru.se
TitelCiteras avÅr
The project of rationalization: a critique and reappraisal of neo-institutionalism in organization studies
H Hasselbladh, J Kallinikos
Organization studies 21 (4), 697-720, 2000
5112000
Bortom New Public Management: institutionell transformation i svensk sjukvård
H Hasselbladh, E Bejerot, RÅ Gustafsson
Academia adacta, 2008
1792008
Forms of intervention in public sector organizations: Generic traits in public sector reforms
E Bejerot, H Hasselbladh
Organization studies 34 (9), 1357-1380, 2013
712013
Webs of knowledge and circuits of communication: Constructing rationalized agency in Swedish health care
H Hasselbladh, E Bejerot
Organization 14 (2), 175-200, 2007
692007
Professional autonomy and pastoral power: The transformation of quality registers in Swedish health care
E Bejerot, H Hasselbladh
Public Administration 89 (4), 1604-1621, 2011
622011
The balanced scorecard as an intellectual technology
M Edenius, H Hasselbladh
Organization 9 (2), 249-273, 2002
582002
Kvalitet utan gränser: en kritisk belysning av kvalitetsstyrning
E Bejerot, H Hasselbladh
Academia adacta, 2002
492002
Governing social practice
J Kallinikos, H Hasselbladh, A Marton
Theory and society 42 (4), 395-421, 2013
432013
Organizing disciplinary power in a knowledge organization
O Bergström, H Hasselbladh, D Kärreman
Scandinavian Journal of Management 25 (2), 178-190, 2009
432009
Agency and Institutions in Organization Studies
S Abdelnour, H Hasselbladh, J Kallinikos
Organization studies 38 (12), 1775-1792, 2017
382017
Nya kontroll-och maktrelationer i sjukvården
E Bejerot, H Hasselbladh
Arbetsmarknad & arbetsliv, 107-127, 2003
372003
Lokala byrakratiseringsprocesser: Institutioner tolkning och handling.
H Hasselbladh
371996
Work, control and computation: Rethinking the legacy of neo-institutionalism
J Kallinikos, H Hasselbladh
Institutions and Ideology, 257-282, 2009
312009
Läkarkåren en profession med allt mindre stöd och inflytande: Enkätstudie av svenska läkares arbetsmiljö 1992 och 2010
E Bejerot, GUA AronSSon, HAS HASSElBlAdH, S BEJEroT
Läkartidningen 108 (50), 2652-2656, 2011
192011
Gender and the Public Sector
J Barry, M Dent, M O'Neill
Routledge, 2003
142003
Kvalitetsidéens materialisering i hälso-och sjukvården
E Bejerot, G Erlingsdottir
Kvalitet utan gränser-En kritisk belysning av kvalitetsstyrning, 59-80, 2002
122002
Problematiseringens jordmån
H Hasselbladh
Bortom New Public Management. Lund: Academia Adacta, 39-62, 2008
102008
Sjukvårdens Nya Styrning—Vad Står På Spel
H Hasselbladh
Bortom new public management: Institutionell transformation i svensk …, 2008
102008
Social magmas and the conventional explanatory pyramid
H Hasselbladh, F Theodoridis
Scandinavian Journal of Management 14 (1-2), 53-76, 1998
101998
Staten och managementrörelsen
H Hasselbladh
Kommunforskning i Västsverige, 2001
92001
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20