Hans Hasselbladh
Hans Hasselbladh
Verifierad e-postadress på oru.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The project of rationalization: a critique and reappraisal of neo-institutionalism in organization studies
H Hasselbladh, J Kallinikos
Organization studies 21 (4), 697-720, 2000
5662000
Bortom New Public Management: institutionell transformation i svensk sjukvård
H Hasselbladh, E Bejerot, RÅ Gustafsson
Academia adacta, 2008
2072008
Agency and Institutions in Organization Studies
S Abdelnour, H Hasselbladh, J Kallinikos
Organization studies 38 (12), 1775-1792, 2017
1022017
Forms of intervention in public sector organizations: Generic traits in public sector reforms
E Bejerot, H Hasselbladh
Organization studies 34 (9), 1357-1380, 2013
902013
Webs of knowledge and circuits of communication: Constructing rationalized agency in Swedish health care
H Hasselbladh, E Bejerot
Organization 14 (2), 175-200, 2007
742007
Professional autonomy and pastoral power: The transformation of quality registers in Swedish health care
E Bejerot, H Hasselbladh
Public Administration 89 (4), 1604-1621, 2011
692011
Governing social practice
J Kallinikos, H Hasselbladh, A Marton
Theory and society 42 (4), 395-421, 2013
602013
The balanced scorecard as an intellectual technology
M Edenius, H Hasselbladh
Organization 9 (2), 249-273, 2002
592002
Kvalitet utan gränser: en kritisk belysning av kvalitetsstyrning
E Bejerot, H Hasselbladh
Academia adacta, 2002
532002
Organizing disciplinary power in a knowledge organization
O Bergström, H Hasselbladh, D Kärreman
Scandinavian Journal of Management 25 (2), 178-190, 2009
522009
Nya kontroll-och maktrelationer i sjukvården
E Bejerot, H Hasselbladh
Arbetsmarknad & arbetsliv, 107-127, 2003
432003
Work, control and computation: Rethinking the legacy of neo-institutionalism
J Kallinikos, H Hasselbladh
Institutions and ideology, 2009
372009
Lokala byrakratiseringsprocesser: Institutioner tolkning och handling.
H Hasselbladh
341996
Två decennier av new public management: arbetsmiljön i skola och sjukvård
E Bejerot, T Forsberg Kankkunen, H Hasselbladh
Arbetsmarknad & arbetsliv 21 (3), 23-41, 2015
312015
Why military organizations are cautious about learning?
H Hasselbladh, K Yden
Armed Forces & Society 46 (3), 475-494, 2020
182020
Läkarkåren en profession med allt mindre stöd och inflytande: Enkätstudie av svenska läkares arbetsmiljö 1992 och 2010
EA BEJEroT, GUA AronSSon, H Hasselbladh, S BEJEroT
Läkartidningen 108 (50), 2652-2656, 2011
182011
Gender and the Public Sector
J Barry, M Dent, M O'Neill
Routledge, 2003
152003
En kår på rätt kurs?
K Ydén, H Hasselbladh
En ESO-rapport om försvarets framtida kompetensförsörjning. Rapport till …, 2010
122010
Problematiseringens jordmån
H Hasselbladh
Bortom New Public Management. Lund: Academia Adacta, 39-62, 2008
122008
Kvalitetsidéens materialisering i hälso-och sjukvården
E Bejerot, G Erlingsdottir
Medicinska riksstämman, Stockholm, 30 nov-2 dec 2011, 59-80, 2002
122002
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20