Imran Saeed
Imran Saeed
computer & system sciences, Stockholm universitet
Verifierad e-postadress på student.su.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Cloud enterprise resource planning adoption: Motives & barriers
I Saeed, G Juell-Skielse, E Uppström
Advances in Enterprise Information Systems II 429, 2012
852012
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.