Följ
Junjielong Xu
Junjielong Xu
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
Verifierad e-postadress på link.cuhk.edu.cn - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
DivLog: Log Parsing with Prompt Enhanced In-Context Learning
J Xu, R Yang, Y Huo, C Zhang, P He
Proceedings of the IEEE/ACM 46th International Conference on Software …, 2024
12*2024
Hue: A User-Adaptive Parser for Hybrid Logs
J Xu, Q Fu, Z Zhu, Y Cheng, Z Li, Y Ma, P He
Proceedings of the 31st ACM Joint European Software Engineering Conference …, 2023
52023
UniLog: Automatic Logging via LLM and In-Context Learning
J Xu, Z Cui, Y Zhao, X Zhang, S He, P He, L Li, Y Kang, Q Lin, Y Dang, ...
Proceedings of the 46th IEEE/ACM International Conference on Software …, 2024
42024
Aligning LLMs for FL-free Program Repair
J Xu, Y Fu, SH Tan, P He
arXiv preprint arXiv:2404.08877, 2024
2024
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4