Clas Olander
Clas Olander
Verifierad e-postadress på mah.se
TitelCiteras avÅr
Towards an interlanguage of biological evolution: Exploring students talk and writing as an arena for sense-making
C Olander
382010
Discussing a research programme for the improvement of science teaching
B Andersson, F Bach, M Hagman, C Olander, A Wallin
Research and the quality of science education, 221-230, 2005
162005
Teaching and learning about the biological evolution: Conceptual understanding before, during and after teaching.
A Wallin, M Hagman, C Olander
Universidade de Santiago de Compostela, 2001
162001
Towards an inter-language of talking science: exploring students’ argumentation in relation to authentic language
C Olander, Å Ingerman
Journal of Biological Education 45 (3), 158-164, 2011
142011
Professional Development Through the Use of Learning study: contributions to pedagogical content knowledge in biology
C Olander, MH Olander
Procedia-Social and Behavioral Sciences 89, 205-212, 2013
112013
Grundskolans naturvetenskap. Utvärderingar 1992 och 2003 samt en framtidsanalys
B Andersson, F Bach, C Olander, A Zetterqvist
Institutionen för pedagogik och didaktik, 2004
112004
Research-based teaching about biological evolution
M Hagman, C Olander, A Wallin
Biology education for the real world. Student–Teacher–Citizen, 105-119, 2002
102002
Why am I learning evolution? Pointers towards enacted scientific literacy
C Olander
Journal of Biological Education 47 (3), 175-181, 2013
82013
Teaching and learning about biological evolution: a research based teaching-learning sequence
C Olander, M Hagman, A Wallin
D. Psillos et al, 576-578, 2001
72001
Teaching and learning about the biological evolution: A preliminary teaching learning sequence
M Hagman, C Olander, A Wallin
Proceedings of the third international conference on science education …, 2001
62001
Analysing teachers' operations when teaching students: what constitutes scientific theories?
MO Holmqvist, C Olander
International Journal of Science Education 39 (7), 840-862, 2017
52017
Discussing a rationale for the design of teaching sequences
B Andersson, F Bach, M Hagman, C Olander, A Wallin
Fourth ESERA Conference, Noordwijkerhout, The Netherlands, 2003
52003
Representations as mediation between purposes as junior secondary science students learn about the human body
C Olander, PO Wickman, R Tytler, Å Ingerman
International Journal of Science Education 40 (2), 204-226, 2018
42018
A topical trajectory on survival: An analysis of link-making in a sequence of lessons on evolution
M Rocksén, C Olander
Research in Science Education 47 (2), 451-472, 2017
32017
Teaching biological evolution-internal and external evaluation of learning outcomes
C Olander
Nordic Studies in Science Education 5 (2), 171-184, 2012
32012
Naturorienterande ämnen
B Andersson, F Bach, C Olander, A Zetterqvist
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, 2005
32005
Hur uppstår biologisk variation?: en studie av gymnasieelevers uppfattningar och hur de utvecklas genom undervisning
C Olander
Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, 2003
32003
Students’ language use when talking about the evolution of life-negotiating the meaning of key terms and their semantic relationships
C Olander, Å Ingerman
Nordic Studies in Science Education 6 (1), 92-106, 2010
22010
The reasoning of students aged 11–16 about biological evolution
C Olander
Biology in Context, Learning and teaching for the twenty-first century, 64-74, 2008
22008
Teacher dilemmas while working with controversial socioscientific issues–comparing different cultural contexts
C Rydberg, C Olander, J Sjöström
Oral presentation at the European Science Education Research Association …, 2017
12017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20