Banafsheh Hajinasab
Banafsheh Hajinasab
PhD in Computer Science, Malmö University
Verifierad e-postadress på mau.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The fourth wave of digitalization and public transport: opportunities and challenges
P Davidsson, B Hajinasab, J Holmgren, Å Jevinger, JA Persson
Sustainability 8 (12), 1248, 2016
302016
On the use of on-line services in transport simulation
B Hajinasab, P Davidsson, J Holmgren, JA Persson
Transportation Research Procedia 21, 208-215, 2017
62017
Towards an agent-based model of passenger transportation
B Hajinasab, P Davidsson, JA Persson, J Holmgren
International Workshop on Multi-Agent Systems and Agent-Based Simulation …, 2015
62015
Visualization of data from transportation simulation systems
B Hajinasab, P Davidsson, J Jöwgren, JA Persson
13th World Conference on Transport Research (WCTR), 2013
32013
A survey on the use of computational models for ex ante analysis of urban transport policy instruments
B Hajinasab, P Davidsson, JA Persson
Procedia Computer Science 32, 348-355, 2014
22014
A visualization toolkit for transportation simulation systems
B Hajinasab, P Davidsson, J Löwgren, JA Persson
proceedings of the 7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction …, 2012
22012
A visualization toolkit for transportation simulation systems
B Hajinasab, P Davidsson, J Löwgren, JA Persson
proceedings of the 7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction …, 2012
22012
An on-line agent-based approach to estimate the effects of transport policy instruments: An empirical study of commuting in urban areas
B Hajinasab, P Davidsson, J Löwgren, JA Persson
2020
A Dynamic Approach to Multi-Agent-Based Simulation in Urban Transportation Planning
B Hajinasab
Malmö university, Faculty of Technology and Society, 2018
2018
Att beräkna styrmedelseffekter
B HAJINASAB, P DAVIDSSON, J PERSSON
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–10