Ankit Kapoor
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Drone-vs-bird detection challenge at ieee avss2019
A Coluccia, A Fascista, A Schumann, L Sommer, M Ghenescu, T Piatrik, ...
2019 16th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2019
412019
Drone detection in long-range surveillance videos
M Nalamati, A Kapoor, M Saqib, N Sharma, M Blumenstein
2019 16th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2019
112019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2