Henrik Hellström
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Software-defined wireless communication for industrial control: A realistic approach
H Hellstrom, M Luvisotto, R Jansson, Z Pang
IEEE Industrial Electronics Magazine 13 (4), 31-37, 2019
112019
Wireless for Machine Learning
H Hellström, JMB da Silva Jr, V Fodor, C Fischione
arXiv preprint arXiv:2008.13492v2, 2020
72020
Over-the-Air Federated Learning with Retransmissions (Extended Version)
H Hellström, V Fodor, C Fischione
arXiv preprint arXiv:2111.10267, 2021
12021
Over-the-Air Federated Learning with Retransmissions
H Hellström, V Fodor, C Fischione
2021 IEEE 22nd International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2021
12021
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4