Följ
Vishal Chavan
Vishal Chavan
Wipro limited pune
Verifierad e-postadress på wipro.com
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Printed text recognition using blstm and mdlstm for indian languages
V Chavan, A Malage, K Mehrotra, MK Gupta
2017 Fourth International Conference on Image Information Processing (ICIIP …, 2017
152017
Text line segmentation of multilingual handwritten documents using fourier approximation
V Chavan, K Mehrotra
2017 Fourth International Conference on Image Information Processing (ICIIP …, 2017
52017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2