Richard Topgaard
Richard Topgaard
Verifierad e-postadress på mah.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Making Futures: Marginal Notes on Innovation, Design, and Democracy
P Ehn, EM Nilsson, R Topgaard
MIT Press, 2014
1912014
From time-shift to shape-shift: towards nonlinear production and consumption of news
H Larsson, I Lindstedt, J Löwgren, B Reimer, R Topgaard
Changing Television Environments, 30-39, 2008
152008
Nonlinear news production and consumption: A collaborative approach
I Lindstedt, J Löwgren, B Reimer, R Topgaard
Computers in Entertainment (CIE) 7 (3), 42, 2009
132009
Making Futures–Challenging Innovation
P Ehn, EM Nilsson, R Topgaard, L Watts
32012
How the lion learned to moonwalk and other stories on how to design for classical music experiences
E Björgvinsson, M Ehrndal, K Rosenqvist, AM Steijn, R Topgaard, ...
Malmö University, 2014
12014
Vägen till samverkanssäkrad utbildning
AK Alm, M Esbjörnsson, A Jacobsson, AC Ramsten, J Rehme, ...
Malmö högskola, 2016
2016
Prototyping Futures
E Björgvinsson, A Birt, D Cuartielles, P Davidsson, P Ehn, J Ginslov, ...
Malmö university, 2012
2012
Självklar mångfald-oklar strategi
R Topgaard, K Nordesjö, J Tranquist, AC Ek
Malmö högskola, 2008
2008
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–8