Fabien Baradel
Fabien Baradel
Research Scientist, Naver Labs Europe
Verifierad e-postadress på naverlabs.com - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Object Level Visual Reasoning in Videos
F Baradel, N Neverova, C Wolf, J Mille, G Mori
European Conference in Computer Vision (ECCV), 2018
842018
Glimpse clouds: Human activity recognition from unstructured feature points
F Baradel, C Wolf, J Mille, GW Taylor
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
752018
Human action recognition: Pose-based attention draws focus to hands
F Baradel, C Wolf, J Mille
International Conference on Computer Vision (ICCV) - Workshop Hands in Action, 2017
652017
Pose-conditioned spatio-temporal attention for human action recognition
F Baradel, C Wolf, J Mille
arXiv preprint arXiv:1703.10106, 2017
652017
Learning video representations using contrastive bidirectional transformer
C Sun, F Baradel, K Murphy, C Schmid
arXiv preprint arXiv:1906.05743, 2019
462019
Human Activity Recognition with Pose-driven Attention to RGB
F Baradel, C Wolf, J Mille
British Machine Vision Conference (BMVC), 2018
242018
CoPhy: Counterfactual Learning of Physical Dynamics
F Baradel, N Neverova, J Mille, G Mori, C Wolf
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020
222020
Discrepancy-based networks for unsupervised domain adaptation: A comparative study
G Csurka, F Baradel, B Chidlovskii, S Clinchant
International Conference on Computer Vision (ICCV) - Workshop TASK-CV, 2017
72017
Structured deep learning for video analysis
F Baradel
Université de Lyon, 2020
2020
Supplementary material: Human Activity Recognition with Pose-driven Attention to RGB
F Baradel, C Wolf, J Mille, I Tours
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–10