Silje Bringsrud Fekjær
Silje Bringsrud Fekjær
Professor, Centre for the Study of Professions , Oslo and Akershus University College
Verified email at oslomet.no
Title
Cited by
Cited by
Year
Does the ethnic composition of upper secondary schools influence educational achievement and attainment? A multilevel analysis of the Norwegian case
SN Fekjær, GE Birkelund
European Sociological Review 23 (3), 309-323, 2007
1482007
New differences, old explanations: Can educational differences between ethnic groups in Norway be explained by social background?
SN Fekjær
Ethnicities 7 (3), 367-389, 2007
932007
Utdanning hos annengenerasjon etniske minoriteter i Norge
SN Fekjær
Tidsskrift for samfunnsforskning 47 (1), 57-93, 2006
712006
Att tolka och förstå statistik
SB Fekjær
Gleerup, 2016
592016
From legalist to Dirty Harry: Police recruits’ attitudes towards non-legalistic police practice
SB Fekjær, O Petersson, G Thomassen
European Journal of Criminology 11 (6), 745-759, 2014
532014
Silent gratitude: Education among second-generation Vietnamese in Norway
S Fekjær, M Leirvik
Journal of Ethnic and Migration Studies 37 (1), 117-134, 2011
482011
Police students’ social background, attitudes and career plans
SB Fekjær
Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 2014
372014
Utdanning: Et rasjonelt valg?
SB Fekjær
Sosiologisk tidsskrift 17 (04), 291-309, 2009
292009
Promotion aspirations among male and female police students
SB Fekjær, S Halrynjo
International Journal of Police Science & Management 14 (1), 71-82, 2012
222012
Klasse og innvandrerbakgrunn: To sider av samme sak
SB Fekjær
Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge, 84-97, 2010
202010
Nye forskjeller-nye forklaringer? Etniske ulikheter i utdanningsvalg
SN Fekjær
Doktoravhandlinger forsvart ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet …, 2007
192007
Statistikk i praksis
SB Fekjær
Gyldendal akademisk, 2016
172016
Hvordan bli en lykkelig masterstudent
SB Fekjær
Gyldendal akademisk, 2013
152013
I samme båt. Frafall fra videregående skole og arbeidsmarkedstilknytning blant etterkommere av innvandrere og unge med majoritetsbakgrunn
SB Fekjær, I Brekke
Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv, 75-90, 2009
152009
Frontline workers' competency in activation work
T Sadeghi, SB Fekjær
International Journal of Social Welfare 28 (1), 77-88, 2019
132019
Hvordan forstå statistikk?: politi og kriminalitet
SB Fekjær
Gyldendal akademisk, 2015
122015
Ethnic differences in dropout and outcomes. An analysis of students in upper secondary schools in Norway
I Brekke, S Fekjær
Research in Social Stratification and Mobility, 2007
112007
If it works there, will it work here? The effect of a multi-component responsible beverage service (RBS) programme on violence in Oslo
T Skardhamar, SB Fekjær, W Pedersen
Drug and alcohol dependence 169, 128-133, 2016
102016
Samme utdanning-ulik jobb?: spesialiseringspreferanser hos kvinnelige og mannlige politistudenter
SB Fekjær
De Nordiske Kriminalistforeninger, 2012
92012
Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter
B Abrahamsen, SB Fekjær
Tidsskrift for samfunnsforskning 58 (04), 389-408, 2017
72017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20