Mikael Sandberg
Mikael Sandberg
Professor of Political Science, Halmstad University, Sweden
Verified email at hh.se - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Social capital and democratisation: roots of trust in post-Communist Poland and Ukraine
M Åberg, M Sandberg
Routledge, 2017
522017
The evolution of IT innovations in Swedish organizations: a Darwinian critique of ‘Lamarckian’institutional economics
M Sandberg
Journal of Evolutionary Economics 17 (1), 1-23, 2007
312007
Green post-communism?: Environmental aid, Polish innovation and evolutionary political economics
M Sandberg
Routledge, 1998
291998
Learning from capitalists: A study of Soviet assimilation of Western technology.
M Sandberg
291991
Democratic revolutions as institutional innovation diffusion: Rapid adoption and survival of democracy
F Jansson, P Lindenfors, M Sandberg
Technological Forecasting and Social Change 80 (8), 1546-1556, 2013
232013
The cultural evolution of democracy: Saltational changes in a political regime landscape
P Lindenfors, F Jansson, M Sandberg
Plos One 6 (11), e28270, 2011
202011
I den absoluta frontlinjen: En bok om forskningsstiftelserna, konkurrenskraften och politikens möjligheter
S Sörlin
Nya Doxa, 2005
192005
Soft power, world system dynamics, and democratization: a bass model of democracy diffusion 1800-2000
M Sandberg
JASSS: Journal of Artificial Societies and Social Simulation 14 (1), 4, 2011
172011
Windfall gains or eco-innovation? ‘Green’ evolution in the Swedish innovation system
M Rånge, M Sandberg
Environmental Economics and Policy Studies, pp 1-18, 2015
132015
Politiska och ekonomiska” uttrycksarters” uppkomst genom institutionell selektion
M Sandberg
Statsvetenskaplig tidskrift 103 (2), 2000
132000
Political Institutions and Regimes since 1600: A New Historical Data Set
M Rånge, M Sandberg
Journal of Interdisciplinary History 47 (4), 495–520, 2017
112017
Political institutions and their historical dynamics
M Sandberg, P Lundberg
Public Library of Science 7 (10), e45838, 2012
92012
Hybridvetenskap och innovation: något för statsvetenskapen?
M Sandberg
Studentlitteratur, 2004
82004
IT-spridningen i svenska organisationer ur institutionellt-evolutionärt perspektiv: resultat från en web-survey 1999
M Sandberg
Ekonomiska samfundets tidskrift 54 (1), 25-38, 2001
82001
Hur växer demokratin fram?":" Dynamisk (evolutionär) komparation och några metodtest på europeiska regimdata
M Sandberg
Statsvetenskaplig tidskrift 106 (4), 265-203, 2004
72004
Labour-market orientation and approaches to studying — a study of the first Bologna Students at a Swedish Regional University
A Nelson, M Sandberg
Studies in Higher Education, 2015
62015
Social Capital and Democratisation
M Aberg, M Sandberg
Roots of Trust in Post-Communist Poland and Ukraine 68, 33, 2003
62003
Ungdomars syn på kärnkraft och demokrati sedan 1980-talet::" attitydepidemier", stigberoenden och teknisk-politisk kulturrevolution
M Sandberg
SKB, 2008
52008
Lamarckian vs Darwinian evolution of IT in Swedish public and private organizations: some preliminary results from a web questionnaire survey
M Sandberg
European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) Conference …, 1999
51999
IT Diffusion in Swedish organisations from an institutional-evolutionary perspective: Results from a web survey in 1999.
M Sandberg
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 54 (1), 25-+, 2001
32001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20