Sibel YILDIZ
Sibel YILDIZ
orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Verifierad e-postadress på ktu.edu.tr
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Mechanical and chemical behavior of spruce wood modified by heat
S Yildiz, ED Gezer, UC Yildiz
Building and environment 41 (12), 1762-1766, 2006
4572006
Some lignocellulosic wastes used as raw material in cultivation of the Pleurotus ostreatus culture mushroom
S Yildiz, ÜC Yildiz, ED Gezer, A Temiz
Process Biochemistry 38 (3), 301-306, 2002
1942002
The effects of thermal modification on crystalline structure of cellulose in soft and hardwood
S Yildiz, E Gümüşkaya
Building and Environment 42 (1), 62-67, 2007
1752007
ÖRGÜTSEL ADALETİN İS TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:" ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK" BİR ARA DEĞİŞKEN Mİ?
N Demircan Çakar, S Yildiz
Electronic Journal of Social Sciences 8 (28), 2009
1392009
Mechanical properties and decay resistance of wood–polymer composites prepared from fast growing species in Turkey
ÜC Yildiz, S Yildiz, ED Gezer
Bioresource Technology 96 (9), 1003-1011, 2005
1122005
The effects of natural weathering on the properties of heat-treated alder wood
S Yildiz, UC Yildiz, ED Tomak
BioResources 6 (3), 2504-2521, 2011
892011
Effects of pH adjustment and heat treatment on the stability and the formation of volatile compounds of garlic
TH Yu, CM Wu, SY Chen
Journal of agricultural and food chemistry 37 (3), 730-734, 1989
741989
Effect of artificial weathering on the properties of heat treated wood
S Yildiz, ED Tomak, UC Yildiz, D Ustaomer
Polymer degradation and stability 98 (8), 1419-1427, 2013
712013
Ebeveyn tutumları ve saldırganlık
SA YILDIZ
Polis Bilimleri Dergisi 6 (3-4), 131-150, 2004
712004
Physical, mechanical, technological and chemical properties of beech and spruce wood treated by heating
S Yildiz
Unpublished doctoral dissertation, Karadeniz Technical University, Trabzon, 2002
712002
Effects of the wood preservatives on mechanical properties of yellow pine (Pinus sylvestris L.) wood
UC Yildiz, A Temiz, ED Gezer, S Yildiz
Building and Environment 39 (9), 1071-1075, 2004
672004
Changes in surface and mechanical properties of heat treated wood during natural weathering
ED Tomak, D Ustaomer, S Yildiz, E Pesman
Measurement 53, 30-39, 2014
622014
İşe yabancılaşma ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki
K Yıldız, N Akgün, S Yıldız
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (6), 1253-1284, 2013
582013
Evaluation of the mechanical, physical properties and decay resistance of particleboard made from particles impregnated with Pinus brutia bark extractives
G Nemli, ED Gezer, S Yıldız, A Temiz, A Aydın
Bioresource Technology 97 (16), 2059-2064, 2006
582006
The potential for using the needle litter of Scotch pine (Pinus sylvestris L.) as a raw material for particleboard manufacturing
G Nemli, S Yıldız, ED Gezer
Bioresource Technology 99 (14), 6054-6058, 2008
552008
Ebeveynin sorun çözme becerisini geliştirmeye yönelik deneysel bir çalışma
SA Yıldız
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2006
512006
Öğretmenliğe ilişkin tutumların özgecilik ve atılganlık düzeyleri açısından incelenmesi
AE İşmen, SA Yıldız
Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi 42 (42), 151-66, 2005
502005
Effect of boric acid treatment on mechanical properties of laminated beech veneer lumber
G Colakoglu, S Colak, I Aydin, UC Yildiz, S Yildiz
Silva Fennica 37 (4), 505-510, 2003
502003
BILGI YÖNETIMI VE ÖRGÜTSEL ETKINLIK ILISKISI: ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT YAPISININ TEMEL ETKILERI/THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS …
ND Çakar, S Yildiz, S Dur
Ege Akademik Bakis 10 (1), 71, 2010
472010
Kadına yönelik şiddet algısı-kadın ve erkek bakış açılarıyla
D Şenol, S Yıldız
Ankara, Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları, 2013
432013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20