Follow
Wojciech Paprocki
Wojciech Paprocki
professor, Instytute for Infrastructury, Transport and Mobility, SGH Warsaw School of Economics
Verified email at paprocki.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa–szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych
J Pieriegud, W Paprocki, J Gajewski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową–Gdańska Akademia Bankowa, 2016
502016
Koncepcja Przemysł 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej
W Paprocki
W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieregud (red.). Cyfryzacja gospodarki i …, 2016
392016
How transport and logistics operators can implement the solutions of “Industry 4.0”
W Paprocki
TranSopot Conference, 185-196, 2016
292016
Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi
M Wolański, W Paprocki, B Mazur, A Soczówka, B Jakubowski, M Czubak, ...
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2016
282016
Rozwój centrów logistycznych w Polsce
W Paprocki, J Pieriegud
Eurologistics.–2003, 2003
192003
Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych
J Pieriegud, W Paprocki, J Gajewski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową–Gdańska Akademia Bankowa, 2015
142015
Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych
JM Gajewski, W Paprocki, J Pieriegud, CM Strategicznych
CeDeWu, 2019
92019
E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju
JM Gajewski, W Paprocki, J Pieriegud
Centrum Myśli Strategicznych, 2017
92017
Nowoczesne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO
W Paprocki, J Pieriegud
Zespół Doradców Gospodarczych TOR, 2003
92003
Marketing usług kolejowych
W Paprocki
Kolejowa Oficyna Wydawnicza, 1996
91996
Ekonomiczne aspekty tworzenia i funkcjonowania Centrów Logistycznych
W Paprocki
Komitet Transportu PAN, Warszawa, 2003
82003
Przemysł 4.0 a łańcuch dostaw. Prognozowanie zachowań klientów
W Paprocki
Eurologistics 1, 22-23, 2016
72016
Wpływ procesów demonopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawność i efektywność jego funkcjonowania: praca zbiorowa
W Paprocki, J Pieriegud
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005
72005
Virtual Airport Hub—A New Business Model to Reduce GHG Emissions in Continental Air Transport
W Paprocki
Sustainability 13 (9), 5076, 2021
62021
Role of virtual platform operators in transforming consumer goods market
W Paprocki
Journal of Management and Financial Sciences, 25-37, 2017
62017
Koncepcja Przemysł 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej,(w:) Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa
W Paprocki
Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, 2016
62016
Perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w rozszerzonej Unii Europejskiej
W Paprocki, J Pieriegud
Problemy Ekonomiki Transportu, 57-69, 2004
62004
Cechy i tendencje rozwoju obiektów logistycznych w Polsce
W Paprocki, J Pieriegud
Przegląd Komunikacyjny 39 (1), 11-17, 2000
62000
Koncepcja logistyczna w transporcie
W Paprocki
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1989
61989
Polski archipelag rozwoju w warunkach globalnej niepewności
J Hausner, W Paprocki, M Gronicki
Centrum Myśli Strategicznych, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20