Hans Seerar Westerberg
Hans Seerar Westerberg
Institute of Retail Economics (HFI)
Verifierad e-postadress på huiresearch.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Which firms provide jobs for unemployed non-Western immigrants?
SO Daunfeldt, D Johansson, H Seerar Westerberg
The Service Industries Journal 39 (9-10), 762-778, 2019
102019
Less than 30 percent of non-western immigrants earn a monthly wage that exceeds 2,000 euro after nine years in Sweden
A Bornhäll, SO Daunfeldt, H Seerar Westerberg
https://handelnsforskningsinstitut.se/wp-content/uploads/2019/12 …, 2019
22019
The Return to R&D and Seller-buyer Interactions: A Quantile Regression Approach
HS Westerberg
Ratio Working Papers, 2014
12014
Utvidgning av serveringstillstånd - Ett förslag för att främja restaurangbranschens anpassningsförmåga och återhämtning efter pandemin
HS Westerberg
https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2020/05 …, 2020
2020
High-growth firms and the labor market entry of first generation immigrants
SO Daunfeldt, HS Westerberg
HFI Working Papers, 2019
2019
Labor-intensive service firms are more likely to recruit unemployed non-Western immigrants
SO Daunfeldt, H Seerar Westerberg
https://handelnsforskningsinstitut.se/wp-content/uploads/2019/12 …, 2019
2019
WHOM DO GROWING FIRMS HIRE? A LONGITUDINAL INVESTIGATION OF NEW VENTURES ACROSS GROWTH RATES AND PHASES
SO Daunfeldt, A McKelvie, HS Westerberg
Frontiers of Entrepreneurship Research 37 (8), 1, 2017
2017
The Return to R&D and Seller-buyer Interactions: A Quantile Regression Approach
H Seerar Westerberg
The Ratio Institute, 2014
2014
Arbetsmarknadssituationen för somalier i Östergötland: En jämförande analys med framgångsexemplet Minnesota
A Bornhäll, H Westerberg
2009
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–9