Anders Lindbom
Anders Lindbom
Verifierad e-postadress på ibf.uu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Dismantling the social democratic welfare model? Has the Swedish welfare state lost its defining characteristics?
A Lindbom
Scandinavian Political Studies 24 (3), 171-193, 2001
2452001
School choice in Sweden: Effects on student performance, school costs, and segregation
A Lindbom
Scandinavian journal of educational research 54 (6), 615-630, 2010
882010
Obfuscating retrenchment: Swedish welfare policy in the 1990s
A Lindbom
Journal of Public Policy 27 (2), 129-150, 2007
872007
Medborgarskapet i välfärdsstaten
A Lindbom
Föräldrainflytande i skandinavisk grundskola 248, 1995
771995
Politics within paths: trajectories of Danish and Swedish earnings-related pensions
C Green-Pedersen, A Lindbom
Journal of European Social Policy 16 (3), 245-258, 2006
63*2006
Medborgarskapet i valfardsstaten: Foraldrainflytande i skandinavisk grundskola.
AR Lindbom
501997
Dismantling Swedish housing policy
A Lindbom
Governance 14 (4), 503-526, 2001
462001
The mysterious survival of the Swedish welfare state
A Lindbom, B Rothstein
452004
The Swedish Conservative Party and the Welfare State: Institutional Change and Adapting Preferences 1
A Lindbom
Government and Opposition 43 (4), 539-560, 2008
442008
Waking up the giant? Hospital closures and electoral punishment in Sweden
A Lindbom
How welfare states shape the democratic public, 2014
352014
De borgerliga partierna och pensionsreformen
A Lindbom
i Joakim Palme (red.). Hur blev den stora kompromissen möjlig. Politiken …, 2001
342001
Friskolorna och framtiden-segregation, kostnader och effektivitet
A Lindbom
Institutet för framtidsstudier, 2007
332007
Valfrihetens effekter på skolornas elevsammansättning: Skolsegregationen i Sverige
A Lindbom, E Almgren
Institutet för framtidsstudier, 2007
332007
Ministern och makten: hur fungerar ministerstyre i praktiken?
A Lindbom
SOU 1997: 54, 1997
311997
The Swedish welfare state: Neo-liberal challenge and welfare state resilience
C Bergqvist, A Lindbom
Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 32 (4), 389-401, 2003
272003
Den nya bostadspolitiken
A Lindbom
Boréa, 2001
272001
Employment and unemployment in Denmark and Sweden: success or failure for the universal welfare model?
C Green-Pedersen, A Lindbom
Department of Political Science, University of Aarhus, 2001
262001
Systemskifte?: den nya svenska välfärdspolitiken
A Lindbom
Studentlitteratur, 2011
242011
Protests against Welfare Retrenchment: Healthcare Restructuring in S weden
JL Taghizadeh, A Lindbom
Scandinavian Political Studies 37 (1), 1-20, 2014
182014
Institutional legacies and the role of citizens in the Scandinavian welfare state
A Lindbom
Scandinavian Political Studies 21 (2), 109-128, 1998
131998
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20