Keith Lyons
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Diet Breadth Mediates the Prey Specificity of Venom Potency in Snakes
K Lyons, MM Dugon, K Healy
Toxins 12 (2), 74, 2020
192020
New Irish record for Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802), and new county records for Steatoda nobilis (Thorell, 1875), Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) and Steatoda …
JP Dunbar, J Schulte, K Lyons, A Fort, MM Dugon
The Irish Naturalists’ Journal, 2018
52018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2